Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Toán Lớp 10
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/25/2020 3:42:00 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 5.000 Đồng
Chương 4. Bất đẳng thức – bất phương trình
B16. Tìm điều kiện tham số của bất phương trình bậc hai
Số phần: 5 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 10
Đánh giá bài giảng:

BÀI 16. TÌM ĐIỀU KIỆN THAM SỐ CỦA BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

I.TÓM TẮT LÝ THUYẾT

II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1. Cho hàm số f(x) = (a + 1)x2 – 2(a – 1)x + 3a – 3

Tìm các giá trị của a để:

Bài 2. Tìm m để BPT : (m2 -1)x2 + 2( m + 1)x + 3 > 0 có tập nghiệm là R.

Bài 3. Tìm k để với mọi x ta có: 

Bài 4. Tìm m để hệ phương trình : (m2 + 3 + 4)x2 + 2(m – 1)x + 7m – 9 = 0 có hai nghiệm trái dấu.

Bài 5. Tìm m để hai nghiệm của PT : (m -1)x2 – ( m – 5)x + m – 1 = 0 là nghiệm của BPT  x2 – x – 6 < 0

Bài 6. Tìm m để BPT

III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1. Tìm m để với mọi x: 

Bài 2.

c. Tìm mọi giá trị của p sao cho tập nghiệm của BPT (q – x2)(q + 2x – 8) < 0 không phải là tập con của BPT x2 ≤ 4.

ĐS : q ≤ 0 ; q ≥ 12.

d. Tìm m để BPT vô nghiệm: (2m2 + m – 6)2 + (2m – 3)x – 1 > 0

ĐS : -5/6 ≤ m < 3/2

Bài 3.

Tìm m để một số thực bất kỳ đều là nghiệm của ít nhất một trong hai phương trình sau :

ĐS : 0 < m < 1

Bài 4.


BÀI 16. TÌM ĐIỀU KIỆN THAM SỐ CỦA BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Để tìm điều kiện tham số của BPT bậc hai, sử dụng định lý về dấu của tam thức bậc hai

Dấu của tam thức bậc hai

Nhận xét:


Phần kiểm tra đang được cập nhật. Mong các bạn thông cảm
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: