Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Toán Lớp 10
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/25/2020 2:50:06 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 5.000 Đồng
Chương 2. Hàm số bậc nhất và bậc hai
B1. Hàm số - Tập xác định & đồ thị
Số phần: 8 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 10
Đánh giá bài giảng:

HÀM SỐ. TẬP XÁC ĐỊNH – ĐỒ THỊ

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Tóm tắt lại những kiến thức trọng tâm.

- Các nội dụng sẽ có trong bài giảng như:

  + Định nghĩa hàm số.

  + Cách cho hàm số.

  + Đồ thị hàm số.

- Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập:

- Với 7 bài tập bao gồm hai dạng toán về hàm số được trích từ sách giáo khoa và sách bài tập toán lớp 10. Tất cả được khái quát thành vấn đề sau:

Vấn đề: Hàm Số. Tập Xác Định – Đồ Thị

*** Qua bài học này, các bạn sẽ biết được hai dạng bài tập về hàm số:

 + Dạng 1: tìm tập xác định của hàm số.

 + Dạng 2: tìm giá trị của hàm số, điểm trên đồ thị.

Đây là dạng toán cơ bản, sẽ có trong nội dung ôn tập kiểm tra 1 tiết và nội dung ôn thi học kỳ .


HÀM SỐ - TẬP XÁC ĐỊNH VÀ ĐỔ THỊ

 Tóm tắt lý thuyết

1. Định nghĩa hàm số

2. Cách cho hàm số

   Có 2 cách:

   + liệt kê bảng

   + bằng công thức y = f(x)

Tập xác định (D) : là tập hợp tất cả các giá trị của x để biểu thức f(x)  có nghĩa

3. Đồ thị của hàm số

    Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp các điểm M(x ;y ) thuộc toạ độ oxy với x  tập xác định D và y = f(x)


Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra về Hàm số - Đề số 1
Bài kiểm tra về Hàm số - Đề số 2
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: