LỚP CHUYÊN HÓA 10, 11, 12 VÀ LUYỆN THI VÀO ĐẠI HỌC KHỐI A, B


- Do Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân phụ trách.
- Dạy bằng tiếng Anh cho các lớp 8, 9, 10 để chuẩn bị du học.
- Tài liệu học tập sát yêu cầu thi cử và du học.
- Khai giảng từ 1.12.2015.
- Dạy theo nhóm cùng trình độ, bảo đảm nâng cao trình độ từ yếu kém đến khá giỏi, xuất sắc.
- Học phí nhẹ, miễn giảm cho học sinh nghèo, cha mẹ bị khuyết tật.
ĐỊA CHỈ HỌC TẬP
14/3 LÊ THÚC HOẠCH – P. PHÚ THỌ HÒA – Q. TÂN PHÚ

Thời khóa biểu: học sinh tự chọn rồi thông báo để Thầy sắp xếp.