Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Sinh Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 11/22/2019 2:16:14 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Sinh Học lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : Bài học miễn phí
Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
Câu hỏi sách giáo khoa và câu hỏi mở rộng
Số phần: 6 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang sinh hoc 12
Hiện tại môn Sinh học chưa có video bài giảng.
Mời các bạn tham khảo tài liệu trước!
Đánh giá bài giảng:

   Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại

   Giới thiệu: trong bài học này, các bạn sẽ được ôn lại các kiến thức như:
   trao đổi vật chất trong quần xa sinh vật (chuỗi thức ăn, lưới thức ăn, bậc
   dinh dưỡng), tháp sinh thái (định nghĩa, phân loại) bằng hệ thống các câu
   hỏi sách giáo khoa và câu hỏi mở rộng có hướng dẫn giải.

BÀI 43: TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG HỆ SINH THÁI

 PHẦN II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu 1. Thế nào là chuỗi và lưới thức ăn? Cho ví dụ minh hoạ về 2 loại chuỗi thức ăn.

Câu 2. Cho ví dụ về các bậc dinh dưỡng của một quần xã tự nhiên và một quần xã nhân tạo.

Câu 3. Phân biệt 3 loại tháp sinh thái.

Câu 4. Quan sát một tháp sinh khối, chúng ta có thể biết được những thông tin nào sau đây?

PHẦN III. HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Tháp sinh thái:

Câu 2. Cho ví dụ về các bậc dinh dưỡng của một quần xã tự nhiên và một quần xã nhân tạo.

Câu 3. Phân biệt 3 loại tháp sinh thái.

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.