Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Sinh Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 12/10/2019 11:36:01 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Sinh Học lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : Bài học miễn phí
Bài 2. Phiên mã và dịch mã
Câu hỏi mở rộng
Số phần: 5 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang sinh hoc 12
Hiện tại môn Sinh học chưa có video bài giảng.
Mời các bạn tham khảo tài liệu trước!
Đánh giá bài giảng:

    Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại

    Giới thiệu: qua bài học này các bạn sẽ được ôn lại các khái niệm về phiên
     mã, cấu trúc và chức năng của các loại ARN, cơ chế phiên mã, khái niệm
     dịch mã và cơ chế dịch mã, pôliribôxôm, mối liên hệ ADN – mARN – prôtêin
     – tính trạng. Hướng dẫn các bạn trả lời một số câu hỏi mở rộng.

BÀI 2: PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ

PHẦN III. HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Tại sao cần phải có quá trình phiên mã ?

Câu 2. Một số điểm cần lưu ý về quá trình phiên mã

Câu 3. So sánh giữa tự nhân đôi ADN và phiên mã

Câu 4. Một số điểm cần lưu ý về quá trình dịch mã

Câu 5. Với các nuclêôtit sau đây trên mạch khuôn của gen như sau: 3’…TAX GTA XGG AAT AAG …5’, hãy xác định các codon trên mARN, các bộ ba đối mã trên tARN và các axit amin tương ứng trong chuỗi pôlipéptit được tổng hợp

Câu 6. Tại sao cần phải có quá trình phiên mã ?

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.