Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Sinh Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/17/2020 7:37:55 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Sinh Học lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : Bài học miễn phí
Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
Câu hỏi mở rộng
Số phần: 5 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang sinh hoc 12
Hiện tại môn Sinh học chưa có video bài giảng.
Mời các bạn tham khảo tài liệu trước!
Đánh giá bài giảng:

   Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại

   Giới thiệu: thông qua bài học này các bạn sẽ được ôn lại các kiển thức:
   hình thái nhiễm sắc thể, cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể, đột biến
   cấu
trúc nhiễm sắc thể: mất đoạn, đảo đoạn, lập đoạn, chuyển đoạn bằng
   hệ
thống các câu hỏi có hướng dẫn trả lời.
   
   BÀI 5: NHIỄM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC 

                                      NHIỄM SẮC THỂ

PHẦN III. HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Đặc điểm của cấu trúc NST ở một số loại tế bào

Câu 2. Một số khái niệm: bộ NST lưỡng bội (2n), Bộ NST đơn bội (n), NST đơn, NST kép, Crômatic

Câu 3. Sự biến đổi hình thái NST qua các kì phân bào nguyên phân

Câu 4. Vị trí đứt gãy khác nhau trên NST trong các đột biến cấu trúc NST liệu có gây nên những hậu quả khác nhau cho thể đột biến hay không?

Câu 5. Nêu những đặc trưng về hình thái, số lượng bộ NST của loài. Cho ví dụ chứng minh số lượng NST không phản ánh mức độ tiến hóa.

Câu 6. Vì sao NST được coi là cơ sở vật chất di truyền ở cấp độ tế bào
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.