Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Sinh Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/17/2020 7:17:34 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Sinh Học lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : Bài học miễn phí
Bài 32. Nguồn gốc sự sống
Câu hỏi sách giáo khoa và câu hỏi mở rộng
Số phần: 9 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang sinh hoc 12
Hiện tại môn Sinh học chưa có video bài giảng.
Mời các bạn tham khảo tài liệu trước!
Đánh giá bài giảng:

     Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại

     Giới thiệu: trong bài học này, các bạn sẽ được học lại các kiến
     thức như: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiến sinh học, tiến hóa sinh
     học, hình thành các chất hữu cơ đơn giản từ các chất vô cơ, quá
     trình trùng phân tạo nên các đại phân tử hữu cơ, sự xuất hiện cơ
     chế tự nhân đôi bằng hệ thống các câu hỏi sách giáo khoa và câu
     hỏi mở rộng có hướng dẫn giải.

CHƯƠNG II: SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

BÀI 32: NGUỒN GỐC SỰ SỐNG

PHẦN II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu1. Trình bày thí nghiệm của Milơ về sự hình thành của các hợp chất hữu cơ.

Câu 2. Nêu thí nghiệm chứng minh các prôtêin nhiệt có thể tự hình thành từ các axit amin mà không cần đến các cơ chế dịch mã.

Câu 3. Giả sử ở một nơi nào đó trên trái đất hiện nay, các hợp chất hữu cơ được tổng hợp từ các chất vô cơ trong tự nhiên thì liệu từ các hợp chất hữu cơ này có thể tiến hoá hình thành nên các tế bào sơ khai như đã từng xảy ra trong quá khứ không? Giải thích.

Câu 4. Nêu vai trò của lipit trong quá trình tiến hoá tạo nên lớp màng bán thấm.

Câu 5. Giải thích CLTN giúp hình thành nên các tế bào sơ khai như thế nào.

PHẦN III. HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Tóm tắt quá trình hình thành sự sống trên Trái Đất

Câu 2. Trong điều kiện hiện nay của Trái Đất, các hợp chất hữu cơ được hình thành bằng con đường nào?

Câu 3. Vì sao hiện nay các cơ thể sống không có khả năng hình thành bằng con đường vô cơ?

Câu 4. Nêu vai trò của lipit trong quá trình tiến hoá tạo nên lớp màng bán thấm.

Câu 5. Giải thích CLTN giúp hình thành nên các tế bào sơ khai như thế nào.

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.