Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Sinh Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/17/2020 7:19:11 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Sinh Học lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : Bài học miễn phí
Bài 30. Quá trình hình thành loài (tiếp theo)
Câu hỏi mở rộng và câu hỏi sách giáo khoa
Số phần: 8 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang sinh hoc 12
Hiện tại môn Sinh học chưa có video bài giảng.
Mời các bạn tham khảo tài liệu trước!
Đánh giá bài giảng:

   Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại

   Giới thiệu: trong bài học này, các bạn sẽ được học các kiến thức
   như: hình thành loài bằng cách li tập tính và cách li sinh thái, hình
   thành loài nhờ cơ chế tự đa bội,  hình thành loài nhờ cơ chế lai xa
   và đa bội hóa bằng hệ thống các câu hỏi sách giáo khoa và câu hỏi
   mở rộng có hướng dẫn giải.

BÀI 30: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI (tiếp theo)

PHẦN II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu 1. Từ một loài sinh vật, không có sự cách li về mặt địa lí có thể hình thành nên các loài khác nhau được không? Giải thích.

Câu 2. Loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52, trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông của châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm toàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n = 26 NST nhỏ. Hãy giải thích cơ chê hình thành loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52.

Câu 3. Giải thích cơ chế hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hoá.

Câu 4. Tại sao lại phải bảo vệ sự đa dạng sinh học của các loài cây hoang dại cũng như các giống cây trồng nguyên thuỷ?

Câu 5. Từ quần thể cây 2n, người ta tạo ra được quần thể cây 4n. Quần thể cây 4n có thể được xem là một loài mới vì:

PHẦN III. HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Tại sao lai xa và đa bội hóa nhanh chóng tạo thành loài mới ở thực vật nhưng lại ít xảy ra ở động vật?

Câu 2. Hình thành loài nhờ cơ chế lai xa và đa bội hóa:

Câu 3. Nêu các cơ chế hình thành loài bằng đột biến lớn. Vì sao hình thành loài bằng đa bội hoá hay gặp ở thực vật, ít gặp ở động vật?

Câu 4. Nêu thực chất của quá trình hình thành loài mới và vai trò của các nhân tố tiến hoá, các cơ chế cách li đối với quá trình này.

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: