Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Sinh Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/17/2020 7:19:19 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Sinh Học lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : Bài học miễn phí
Bài 28. Loài
Câu hỏi mở rộng và câu hỏi sách giáo khoa
Số phần: 8 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang sinh hoc 12
Hiện tại môn Sinh học chưa có video bài giảng.
Mời các bạn tham khảo tài liệu trước!
Đánh giá bài giảng:

   Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại

   Giới thiệu: trong bài học này, các bạn sẽ được ôn lại các kiến thức
   đã học như: khái niệm loài sinh học, hạn chế, cách li trước hợp tử,
   cách li sau hợp tử bằng hệ thống các câu hỏi sách giáo khoa và câu
   hỏi mở rộng có hướng dẫn giải.

BÀI 28: LOÀI

PHẦN II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu 1. Thế nào là loài sinh học?

Câu 2. Nếu chỉ dựa vào các đặc điểm hình thái để phân loại các loài thì có chính xác không? Giải thích?

Câu 3. Các nhà khoa học thường dùng tiêu chuẩn nào để phân biệt loài vi khuẩn này với loài vi khuẩn khác? Giải thích.

Câu 4. Trình bày các cơ chế cách li và vai trò của chúng trong quá trình tiến hoá?

Câu 5. Khi nào thì ta có thể kết luận chính xác 2 cá thể sinh vật nào đó là thuộc 2 loài khác nhau?

PHẦN III. HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Loài sinh học là gì? Làm thế nào để phân biệt 2 loài giao phối thân thuộc trong tự nhiên? Loài sinh học.

Câu 2. Nêu đặc điểm của các tiêu chuẩn để phân biệt các loài thân thuộc.

Câu 3. Việc vận dụng các tiêu chuẩn phân biệt các loài thân thuộc cần phải như thế nào?

Câu 4. Định nghĩa loài. Phân biệt cá thể, quần thể, nòi.

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.