Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Sinh Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/17/2020 7:19:27 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Sinh Học lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : Bài học miễn phí
Bài 12. Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân
Câu hỏi mở rộng
Số phần: 9 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang sinh hoc 12
Hiện tại môn Sinh học chưa có video bài giảng.
Mời các bạn tham khảo tài liệu trước!
Đánh giá bài giảng:

   Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại

   Giới thiệu: qua bài học này, các bạn được biết các kiến thức như: nhiễm
   sắc thể giới tính và cơ chế xác định giới tính, di truyền liên kết với giới tính:
   gen trên nhiễm sắc thể X, gen trên nhiễm sắc thể Y, ý nghĩa của di truyền
   liên kết với giới tính, di truyền ngoài nhân bằng hệ thống câu hỏi mở rộng có
   hướng dẫn trả lời.

BÀI 12: DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH VÀ DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN

PHẦN III. HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Di truyền liên kết với giới tính:

Câu 2. Di truyền ngoài nhân:

Câu 3. Nêu các đặc điểm di truyền của tính trạng do gen nằm trên NST X qui định

Câu 4. Giải thích kết quả thí nghiệm di truyền màu mắt ở ruồi giấm. Bệnh mù màu và máu khó đông chỉ biểu hiện ở nam giới đúng hay sai? Vì sao?

Câu 5. Trình bày đặc điểm di truyền của tính trạng do các gen trên NST X và NST Y qui định.

Câu 6. Di truyền liên kết giới tính được ứng dụng như thế nào trong thực tiễn?

Câu 7. Nêu sự khác nhau giữa ADN ti thể và lục lạp với ADN trong nhân. Nêu chức năng của bộ gen ti thể và lục lạp.

Câu 8. Nêu những điểm khác nhau giữa di truyền ngoài NST và di truyền NST.

Câu 9. Có thể giải thích hiện tượng lá lốm đốm các màu ở một số thực vật như thế nào? Việc nghiên cứu di truyền tế bào chất có ý nghĩa thực tiễn như thế nào?

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.