Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Sinh Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/20/2020 5:35:49 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Sinh Học lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : Bài học miễn phí
Bài 23. Ôn tập phần Di truyền học
Câu hỏi mở rộng
Số phần: 5 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang sinh hoc 12
Hiện tại môn Sinh học chưa có video bài giảng.
Mời các bạn tham khảo tài liệu trước!
Đánh giá bài giảng:

    Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại

   Giới thiệu: trong bài học này, các bạn sẽ được ôn lại các kiến thức như:
   di truyền y học, bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của
   di truyền học bằng hệ thống các câu hỏi mở rộng có hướng dẫn trả lời.

BÀI 23: ÔN TẬP PHẦN DI TRUYỀN HỌCPHẦN III. HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Bảng 23.1 – Những diễn biến cơ bản của các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử

Các cơ chế

Những diễn biến cơ bản

Nhân đôi ADN

Phiên mã

Dịch mã

Điều hòa hoạt động của gen

Câu 2. Bảng 23.2 – Cơ chế của các dạng đột biến

Các dạng đột biến

Cơ chế

Đột biến gen

Đột biến cấu trúc NST

Đột biến số lượng NST

Câu 3. Bảng 23.3 – Tóm tắt các quy luật di truyền

Tên quy luật

Nội dung

Cơ sở tế bào học

Phân li

Tương tác gen không alen

Tác động cộng gộp

Tác động đa hiệu

Phân li độc lập

Liên kết hoàn toàn

Hoán vị gen

Di truyền liên kết với giới tính

Câu 4. Bảng 23.4 – So sánh đột biến và thường biến

Các chỉ tiêu so sánh

Đột biến

Thường biến

-         Không liên quan đến các biến đổi trong kiểu gen

-         Di truyền được

-         Mang tính cá biệt, xuất hiện ngẫu nhiên

-         Theo hướng xác định

-         Mang tính thích nghi cho cá thể

-         Là nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa

Câu 5. Bảng 23.5 – So sánh quần thể tự phối và ngẫu phối

Các chỉ tiêu so sánh

Tự phối

Ngẫu phối

-         Làm giảm tỉ lệ dị hợp tử và tăng tỉ lệ đồng hợp tử qua các thế hệ

-         Tạo trạng thái cân bằng di truyền cho quần thể

-         Tần số các alen không đổi qua các thế hệ

-         Có cấu trúc p2AA: 2pqAa: q2aa

-         Thành phần kiểu gen thay đổi qua các thế hệ

-         Tạo ra nguồn biến dị tổ hợp phong phú

Câu 6. Bảng 23.6 – Nguồn vật liệu và phương pháp chọn giống

Đối tượng

Nguồn vật liệu

Phương pháp

Vi sinh vật

Thực vật

Động vật

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.