Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Sinh Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/17/2020 8:49:06 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Sinh Học lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : Bài học miễn phí
Bài 22. Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học
Câu hỏi mở rộng và câu hỏi sách giáo khoa
Số phần: 11 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang sinh hoc 12
Hiện tại môn Sinh học chưa có video bài giảng.
Mời các bạn tham khảo tài liệu trước!
Đánh giá bài giảng:

  Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại

  Giới thiệu: trong bài học này, các bạn sẽ được học các kiến
  thức như: tạo môi trường sạch nhằm hạn chế các tác nhân đột
  biến, liệu pháp gen – kỹ thuật của tương lai, vấn đề di truyền khả
  năng trí tuệ, di truyền học với bệnh AIDS, bảo vệ di truyền của
  loài người và của người Việt Nam bằng hệ thống các câu hỏi
  sách giáo khoa và câu hỏi mở rộng.


BÀI 22
: BẢO VỆ VỐN GEN CỦA LOÀI NGƯỜI

VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA DI TRUYỀN HỌC

PHẦN II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu 1. Gánh nặng di truyền trong các quần thể người được biểu hiện như thế nào?

Câu 2. Để bảo vệ vốn gen của loài người cần tiến hành những biện pháp gì?

Câu 3. Nêu một số vấn đề xã hội của Di truyền học?

Câu 4. Chọn phương án đúng:

PHẦN III. HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Di truyền y học tư vấn là gì?

Câu 2. Liệu pháp gen là gì?

Câu 4. Thế nào là bệnh di truyền do biến đổi số lượng, cấu trúc NST gây nên? Trình bày một số bệnh mà em biết.

Câu 5. Thế nào là liệu pháp gen? Liệu pháp gen nhằm giải quyết những vấn đề gì?

Câu 6. Thế nào là chỉ số ADN? Trình bày ứng dụng của chỉ số ADN.

Câu 7. Di truyền Y học đã hạn chế sự phát triển của virut HIV ở người bệnh như thế nào?

Câu 8. Đánh giá sự di truyền trí năng của mỗi cá thể bằng chỉ số nào? Chỉ số này phụ thuộc vào những điều kiện gì? Để bảo vệ sự di truyền trí năng của loài người cần thực hiện điều gì?

Câu 9. Nhằm bảo vệ vốn gen di truyền của loài người, Di truyền học đã phát triển những lĩnh vực nghiên cứu nào? Hãy nêu những hậu quả của việc nhiễm độc điôxin.

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.