Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Sinh Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/17/2020 8:14:50 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Sinh Học lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : Bài học miễn phí
Bài 16. Cấu trúc di truyền của quần thể
Câu hỏi mở rộng và bài tập tự luận mở rộng
Số phần: 5 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang sinh hoc 12
Hiện tại môn Sinh học chưa có video bài giảng.
Mời các bạn tham khảo tài liệu trước!
Đánh giá bài giảng:

   Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại

   Giới thiệu: qua bài học này, các bạn ôn lại các kiến thức như: khái niệm quẩn
   thể, tần số tương đối của các alen và tỉ lệ kiểu gen, cấu trúc di truyền của quần
   thể tự thụ phấn và quần thể giao phối gần bằng hệ thống câu hỏi mở rộng có
   hướng dẫn trả lời, phương pháp giải các bài tập của bài “Cấu trúc di truyền của
   quần thể”.


BÀI 16
: CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ

PHẦN III. HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Trình bày các khái niệm: vốn gen, tần số alen, thành phần kiểu gen của quần thể

Câu 2. Đặc điểm di truyền của các quần thể tự thụ phấn hoặc giao phối gần

Câu 3. Nêu những đặc điểm của quần thể tự phối.

Câu 4. Tại sao các nhà chọn giống thường gặp rất nhiều trở ngại trong việc duy trì các dòng thuần?

PHẦN IV. BÀI TẬP TỰ LUẬN BỔ SUNG:

Câu 1. Cho rằng ở bò, kiểu gen AA quy định lông hung đỏ, Aa – lông khoang, aa – lông trắng.

Một đàn bò có 4169 con lông hung đỏ, 3780 con lông khoang, 756 con lông trắng.

Xác định tần số tương đối của các alen A và a

Câu 2. Một quần thể có 0,36 AA; 0,48 Aa; 0,16aa.

Xác định cấu trúc di truyền của quần thể trên sau 3 thế hệ tự phối liên tiếp.
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.