Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Sinh Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/17/2020 7:42:14 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Sinh Học lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : Bài học miễn phí
Bài 20. Tạo giống nhờ công nghệ gen
Bài tập sách giáo khoa và câu hỏi mở rộng
Số phần: 11 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang sinh hoc 12
Hiện tại môn Sinh học chưa có video bài giảng.
Mời các bạn tham khảo tài liệu trước!
Đánh giá bài giảng:

    Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại

    Giới thiệu: trong bài học này, các bạn được ôn lại các kiến thức như:
    khái niệm công nghệ gen, tạo ADN tái tổ hợp, đưa ADN tái tổ hợp
    vào tế bào nhận, phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp, khái
    niệm sinh vật biến đổi gen, một số thành tựu tạo giống biến đổi gen bằng
    hệ thống các câu hỏi sách giáo khoa và câu hỏi mở rộng.   

BÀI 20: TẠO GIỐNG NHỜ CÔNG NGHỆ GEN

PHẦN II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu 1. Người ta phải dùng thể truyền để chuyển một gen từ tế bào này sang tế bào khác là vì :

Câu 2. Hệ gen của sinh vật có thể được biến đổi bằng những cách nào ?

Câu 3. Trình bày phương pháp tạo động vật chuyển gen và những thành tựu tạo giống động vật biến đổi gen .

Câu 4. Trình bày những thành tựu tạo giống cây trồng và vi sinh vật biến đổi gen

Câu 5. Trong việc thay thế các gen gây bệnh ở người bằng các gen lành, tại sao các nhà khoa học lại nghiên cứu sử dụng virut làm thể truyền mà không dùng thể truyền là plasmit ?

PHẦN III. HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Thể truyền là gì?

Câu 2. Tại sao cần phải dùng thể truyền để chuyển gen từ loài này sang loài khác?

Câu 3. ADN tái tổ hợp được tạo ra bằng cách nào?

Câu 4. Muốn ADN tái tổ hợp xâm nhập vào tế bào nhận một cách dễ dàng ta cần phải làm gì?

Câu 5. Sinh vật chuyển gen là gì? Lợi ích của sinh vật chuyển gen như thế nào? Cho ví dụ.

Câu 6. Làm thế nào nhận biết được dòng tế bào đã nhận được ADN tái tổ hợp?

Câu 7. Trình bày các phương pháp chuyển gen để tạo ra các giống bò mới. Điểm khác nhau cơ bản của các phương pháp chuyển gen này là gì?

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.