Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Sinh Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/26/2020 6:01:32 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Sinh Học lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : Bài học miễn phí
Bài 19. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
Bài tập sách giáo khoa và câu hỏi mở rộng
Số phần: 8 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang sinh hoc 12
Hiện tại môn Sinh học chưa có video bài giảng.
Mời các bạn tham khảo tài liệu trước!
Đánh giá bài giảng:

   Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại

  Giới thiệu: trong bài học này, các bạn sẽ được ôn lại các kiến thức đã học
  như:quy trình tạo giống bằng phương pháp gây đột biến, một số thành tựu
  tạo giống ở Việt Nam, tạo giống bằng công nghệ tế bào thực vật, tạo giống
  bằng công nghệ tế bào động vật bằng hệ thống các câu hỏi sách giáo khoa
  và câu hỏi mở rộng có hướng dẫn giải.

BÀI 19: TẠO GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN VÀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

PHẦN II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu 1. Giả sử có 1 giống cà chua có gen A qui định 1 tính trạng không mong muốn (dễ mắc bệnh X). Hãy nêu qui trình tạo thể đột biến mang kiểu gen aa có khả năng kháng bệnh X

Câu 2. Giả sử có 2 giống lúa, một có gen qui định khả năng kháng bệnh X và một giống có gen qui định khả năng kháng bệnh Y. Bằng cách gây đột biến người ta có thể tạo ra giống mới có cả 2 gen kháng bệnh X và Y được không? Giải thích cách tiến hành thí nghiệm. Biết rằng gen qui định bệnh X và gen qui định bệnh Y nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau.

Câu 3. Trình bày qui trình tạo giống cây khác loài bằng phương pháp lai tế bào xôma.

Câu 4. Giải thích qui trình nhân bản vô tính ở động vật và nêu ý nghĩa thực tiễn của phương pháp này

Câu 5.

- Cônsixin là loại hoá chất gây đột biến đa bội, thể đột biến có số lượng NST tăng gấp bội nên tế bào to, sinh trưởng tốt, cơ quan sinh dưỡng (thân, lá rễ, củ) to hơn bình thường.

- Trong các cây: lúa, đậu tương, của cải đường và ngô thì củ cải đường là loại cây được trồng để sử dụng phần cơ quan sinh dưỡng làm sản phẩm kinh tế (lấy củ) còn 3 cây còn lại đều lấy hạt (cơ quan sinh sản). Do đó, cônsixin chỉ có thể áp dụng hiệu quả đối với cây củ cải đường. Đáp án: C

PHẦN III. HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến thường áp dụng với đối tượng nào? Vì sao?

Câu 2. Phương pháp tiến hành gây đột biến ở thực vật bằng tác nhân vật lí

Câu 3. Cho biết vai trò của cônsixin trong việc gây đột biến

Câu 4. Hãy phân biệt các phương pháp chọn giống ở thực vật bằng kỹ thuật nuôi cấy tế bào

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.