Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Sinh Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 11/18/2019 1:56:32 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Sinh Học lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : Bài học miễn phí
Bài 9. Quy luật Menđen : Quy luật phân li độc lập
Bài tập sách giáo khoa và câu hỏi mở rộng
Số phần: 10 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang sinh hoc 12
Hiện tại môn Sinh học chưa có video bài giảng.
Mời các bạn tham khảo tài liệu trước!
Đánh giá bài giảng:

  Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại

  Giới thiệu: qua bài học này, các bạn được ôn lại các kiến thức như: thí
  nghiệm của Mendel, giải thích kết quả bằng sơ đồ lai, giải thích bằng cơ
  sở tế bào học, cách viết giao tử các kiểu gen khác nhau, ý nghĩa của quy
  luật phân li độc lập bằng hệ thống các câu hỏi và bài tập sách giáo khoa,
  các câu hỏi mở rộng.

BÀI 9: QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP


PHẦN II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Câu 1. Điều kiện nghiệm đúng cho qui luật phân li độc lập của Menđen là:

Câu 2. Các điều kiện cần có để khi lai các cá thể khác nhau về 2 tính trạng sẽ thu được đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ 9 : 3 : 3 : 1

Câu 3. Làm thế nào để biết được 2 gen nào đó nằm trên 2 NST tương đồng khác nhau nếu chỉ dựa trên kết quả của các phép lai.

Câu 4. Giải thích tạo sao trên trái đất không thể tìm được 2 người có kiểu  gen giống hệt nhau, ngoại trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng

Câu 5. Quy luật phân li độc lập thực chất nói về

PHẦN III. HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Vì sao Menđen cho rằng các cặp tính trạng màu sắc và hình dạng hạt đậu Hà Lan di truyền độc lập với nhau? Phát biểu qui luật phân li độc lập

Câu 2. Giải thích cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập. Vì sao F1 (AaBb) qua giảm phân tạo được 4 loại giao tử và F2 có 9 kiểu gen?

Câu 3. Các điều kiện cần có để khi lai các cá thể khác nhau về 2 tính trạng sẽ thu được đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ 9: 3: 3: 1

Câu 4. Làm thế nào để biết được 2 gen nào đó nằm trên 2 NST tương đồng khác nhau nếu chỉ dựa trên kết quả của các phép lai.

Câu 5. Giải thích bằng cơ sở tế bào học về thí nghiệm của Menđen

Câu 6. Công thức tổng quát cho các quy luật di truyền của Menđen

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: