Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Sinh Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/17/2020 7:18:06 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Sinh Học lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : Bài học miễn phí
Bài 2. Phiên mã và dịch mã
Bài tập tự luận mở rộng
Số phần: 2 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang sinh hoc 12
Hiện tại môn Sinh học chưa có video bài giảng.
Mời các bạn tham khảo tài liệu trước!
Đánh giá bài giảng:

  Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại

  Giới thiệu: từ bài học này các bạn sẽ được ôn lại các khái niệm về phiên mã,
  cấu trúc và chức năng của các loại ARN, cơ chế phiên mã, khái niệm dịch mã
  và cơ chế dịch mã, pôliribôxôm, mối liên hệ ADN – mARN – prôtêin – tính
  trạng. Hướng dẫn giải một vài bài tập tự luận về phiên mã và dịch mã.

BÀI 2: PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ

PHẦN IV. BÀI TẬP TỰ LUẬN BỔ SUNG

Bài 1. Trong một phân tử mARN có rU = 20% ; rX = 30%; rG = 10% ; rA=100;

a. Tính số lượng nuclêôtit từng loại của m ARN?

b. Tính số lượng và tỉ lệ từng loại nuclêôtit của gen đã tổng hợp ra phân tử mARN trên là

c. Nếu cho biết mạch 1 của gen là mạch gốc, hãy tính số Nuclêôtít từng loại trên mỗi mạch đơn của gen?

d. Nếu gen đã tổng hợp được 5 phân tử ARN như trên thì môi trường cung cấp từng loại rNuclêôtít là bao nhiêu?

Bài 2. Một phân tử mARN gồm 6 loại bộ ba mã sao, với số lượng từng loại như sau: 1(AUG); 1(UGA); 48(UXX); 100(AGU); 150(GUA); 200(XGG).

a. Tính chiều dài phân tử mARN?

b. Khối lượng phân tử và liên kết hoá trị của mARN?

c. Số lượng và tỉ lệ % từng loại nuclêôtit của mARN?

d. Số lượng và tỉ lệ % từng loại nuclêôtit của gen đã tổng hợp mARN nói trên?

Bài 3. Một gen có chiều dài 0,255 m m.

a. Phân tử prôtêin được tổng hợp từ gen trên có bao nhiêu axit amin và chứa bao nhiêu liên kết peptit?

b. Nếu tổng hợp 5 phân tử prôtêin như trên thì môi trường phải cung cấp bao nhiêu axit amin và đã giải phóng bao nhiêu phân tử nước?

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.