Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Toán Lớp 11
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 8/22/2014 4:35:41 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : Bài học miễn phí
Bài 5: Khoảng cách 
VĐ 3. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau a và b.  
Số phần: Bài học chưa được cập nhật
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 12
Đánh giá bài giảng:

BÀI 5. KHOẢNG CÁCH

VĐ 3. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau a và b.

Phương pháp

Ta có các trường hợp sau đây :

Giải sử a  b. Ta dựng mặt phẳng  chứa b và vuông góc với a tại A. Tiếp đó dựng AB  b tại B. Độ dài đoạn AB là khoảng cách giữa a và b chéo nhau.

Dựng mặt phẳng  chứa a và song song với b. Lấy một điểm M tùy ý trên b, dựng MM’  (a) tại M’. Từ M’ dựng  b’ // b cắt a tại A. Qua A dựng AB // MM’ cắt b tại B. Độ dài đoạn AB là khoảng cách giữa a và b chéo nhau.

Dựng mặt phẳng   a tại O,  cắt b tại I. Dựng hình chiếu vuông góc với b là b’ trên . Trong (a) vẽ OH b’. Qua H vẽ HB // a cắt b tại B. Từ B vẽ BA // HO cắt a tại A. Ta có AB là khoảng cách giữa a và b chéo nhau.

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1. Cho hình tứ diện OABC trong đó OA, OB, OC đôi một vuông góc và OA = OB = OC = a. Gọi I là trung điểm của cạnh BC. Hãy tìm khoảng cách giữa các cặp đường thẳng chéo nhau sau đây :

a. OA và BC                                                     b. AI và OC.

Bài 2. Trong hai mặt phẳng vuông góc mp  và mp  cho hai tam giác cân ACD và BCD với đáy chung CD = a, các cạnh khác có độ dài 2a. Hãy vẽ đường vuông góc chung của AB và CD. Tính độ dài của đoạn vuông góc chung này theo a.

Bài 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O và có cạnh bằng a, cạnh bên SA của hình chóp vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và có độ dài SA = a. Hãy tính khoảng cách giữa các đường thẳng chéo nhau, đồng thời xác định đường vuông góc chung của các cặp đường thẳng chéo nhau đó sau đây:

a. SC và BD                                                       b. AC và SD.

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.