Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Toán Lớp 11
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 4/25/2014 4:18:50 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 4.000 Đồng
Bài 3: Hàm số liên tục
VĐ 3. Tìm điều kiện để hàm số liên tục tại một điểm.
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 12

VĐ 3. TÌM ĐIỀU KIỆN ĐỂ HÀM SỐ LIÊN TỤC TẠI MỘT ĐIỂM.

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Phương pháp:

Cho hàm số y = f(x) xác định trên khoảng K và 

Hàm số y = f(x) liên tục tại x0 nếu thỏa:

* Xét tính liên tục của hàm số dạng : 

Tìm. Hàm số liên tục tại x0

* Xét tính liên tục của hàm số dạng : 

Hàm  số liên tục tại x=x0 

II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

 Bài 1. Tìm giá trị của tham số m để hàm số sau liên tục tại x=-1:

Bài 2. Tìm a để hàm số

Bài 3. Tìm m để hàm số

Bài 4. Tìm m để hàm số

Bài 5.Phải chọn A bằng bao nhiêu để hàm số sau liên tục trên R.

   

III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
" Phát hiện một trong những trường hợp sai sót trong video bài giảng, kiến thức hoặc góp ý cải tiến website, Cadasa sẽ thưởng vào tài khoản của bạn 10k sau khi xác nhận thông tin."
Mã xác nhận: