Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 11
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 8/21/2014 4:56:06 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa học lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương VIII. Dẫn xuất halogen- ancol- phenol
Bài 1. Dẫn xuất halogen của hidrocacbon
Số phần: 5 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 11
Đánh giá bài giảng:

CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 11

CHƯƠNG VIII

DẪN XUẤT HALOGEN. ANCOL - PHENOL

BÀI 1
DẪN XUẤT HALOGEN CỦA HIDROCACBON


Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Nội dung bài giảng:

-       Định nghĩa - công thức phân tử tổng quát - loại và bậc của dẫn xuất halogen.
-       Đồng phân và danh pháp của dẫn xuất halogen.
-       Tính chất vật lí và tính chất sinh lí của dẫn xuất halogen.
-       Tính chất hóa học đặc trưng và ứng dụng của một số dẫn xuất halogen.

Sau bài học các bạn học sinh có thể viết được công thức cấu tạo các đồng phân của dẫn xuất halogen.
Đặc biệt là các phản ứng đặc trưng của dẫn xuất halogen là phản ứng thủy phân và phản ứng tách để áp dụng vào việc giải các bài toán hóa.

Chúc các bạn học tốt.

Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra - Dẫn xuất Halogen của Hidrocacbon - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: