Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 11
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 4/5/2020 6:18:31 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa học lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương IV. Đại cương về hóa học hữu cơ
Bài 7. BT về cấu trúc phân tử HCHC
Số phần: 5 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 11
Đánh giá bài giảng:

Bài 7

BÀI TẬP VỀ CẤU TẠO – CẤU TRÚC HÓA HỌC

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

NỘI DUNG BÀI HỌC:

_Các chất đồng phân có chung một công thức phân tử  tất nhiên có chung một khối lượng phân tử, nhưng các hợp chất có khối lượng phân tử bằng nhau thì không hẳn là các chất đồng phân.

_Các chất có khối lượng phân tử hợp thành một cấp số cộng có công sai d = 14 thì không hẳn là các chất đồng đẳng liên tiếp.

_Ta chứng minh dễ dàng rằng: Hỗn hợp gồm nhiều chất có khối lượng phân tử bằng nhau thì % theo số mol cũng bằng % theo khối lượng.

_Áp dụng kiến thức của bài học để làm 5 câu hỏi tự luận và 10 câu hỏi trắc nghiệm.

Bài tập 1

A. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Câu 1. Đốt cháy 3  gam một hợp chất hữu cơ X mạch cacbon hở , liên tục ta thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 1, 8 gam H2O. Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của X trong các trường hợp sau:
- Tỉ khối hơi của X so với H2 bằng 30.
- Tỉ khối hơi của X so với NO bằng 3.

Câu 2. Hỗn hợp X chứa hai chất CxHyO2 và CnH2n+2O2 . Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X bằng = V (lít) khí O2 (đktc) vừa đủ ta thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O. Hãy tính V.

Câu 3. Hãy chứng minh rằng hỗn hợp gồm các chất có khối lượng phân tử bằng nhau thì % theo khối lượng cũng bằng % theo số mol.

Câu 4. Cho ba chất A, B, C có công thức phân tử tổng quát: CxHyOz = 74.
Hãy viết công thức phân tử của ba chất, ứng với mỗi công thức phân tử hãy viết một hai hay ba... công thức cấu tạo.

Câu 5. Người ta thường nói rằng “cấu trúc hoá học mới là yếu tố cơ bản quyết định tính chất của một chất hữu cơ”. Anh, chị hãy nêu ra hai hiện tượng chứng minh câu phát biểu đó.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Các chất nào sau đây thuộc loại hợp chất hữu cơ:
A. Xăng, dầu, nhớt, mở.
B. Các loại bao bì làm bằng chất dẻo, bao cói, lát, giấy.
C. Cốt máy tính, bàn phím, cốt ti vi, vải vóc,tơ sợi, các đồ dùng bằng nhựa, mủ cao su.
D. Tất cả đều đúng và còn nhiều hợp chất khác nữa.

Câu 2. Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử tổng quát là CxHyOz =  46 thì CTPT của X có thể là
A. C2H6O.                      B. CH2O2.                      C. (CH2O)n.                    D. Cả A và B đều đúng.

Hướng dẫn

CxHy = 46 = 46 – 16z ≥ 14 => z ≤ 2 

- Khi z = 2 Þ CxHy = 14 = CH2 => CH2O2

- Khi z = 1 Þ CxHy = 30 = C2H6 => C2H6O

Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hợp chất hữu cơ X ta thu được 2,24 lít khí CO2(đktc) và 1,8 gam H2O. Công thức thực nghiệm của X có dạng:
A.  (CH2)n.                     B.  (CH2O)n                    C. ( CHO)n.                    D.  Tất cả đều sai.

Câu 4. Bốn hidrocacbon X, Y, Z, T lần lượt có khối lượng phân tử là 58, 92, 104, 44.
Công thức phân tử của  X, Y, Z, T lần lượt là
A. C4H10, C6H8, C8H10, C3H8                                              B. C4H10, C7H8, C8H10, C3H8.

C. C4H10, C7H8, C8H8, C3H8.                                             D. C4H8, C7H8, C8H10, C3H8.

Câu 5. Cho hai hợp chất hữu cơ X và Y lần lượt có công thức phân tử  CH2O và C2H4O2 thì với mọi khối lượng m gam của hai chất ta luôn có % theo khối lượng của C, H, O chứa trong hai chất  đều như nhau và bằng
A. 40%C; 6,67%H và 53,33%.                B. 30%C, 5%H và 65%O.
C. 40% C; 10%H và 50%O.                    D. Tất cả đều sai

Câu 6. Hiện tượng hay tính chất nào sau đây cho thấy cấu trúc hoá học mới là yếu tố cơ bản quyết định tính chất của một hợp chất hữu cơ?
A. Sự phân cực của  liên kết cộng hoá trị.
D. Độ âm điện của các nguyên tố.
C. Hiện tượng đồng phân và đồng đẳng.
D. Hoá trị của nguyên tố.

Câu 7. Cặp công thức cấu tạo phẳng nào sau đây có đồng phân lập thể dạng cis và trans:

A. CH3- CH=CH=-CH3 và Br-CBr=CH- CH3
B. CH2=CH-CH2-CH3 và CH2=CH-CH3
C. CH3 –CH2 -CH= CHCl và CH3-CH=CH-C2H5
D. Tất cả đều sai.

Câu 8. Bốn hợp chất hữu cơ A, B, C, D bền, mạch cacbon liên tục, khối lượng phân tử hợp thành một cấp số cộng có công sai d, CTPT của chúng cùng dạng tổng quát CnH2n+2Oz, với z ≥ 0. Đốt cháy mỗi chất đều sinh ra 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Biết rằng hợp chất bền thì mỗi nguyên tử cacbon của mạch không được chứa quá 1 nhóm –OH. Giá trị của d là

A.14.                B. 28.                C. 15.                D.16.

Câu 9. Câu nói nào sau đây là chính xác nhất:
A. Những hợp chất có cùng phân tử khối nhưng có cấu tạo hóa học khác nhau gọi là những chất đồng phân.
B. Những hợp chất có cùng công thức phân tử nhưng có cấu tạo hóa học khác nhau là những chất đồng phân.
C. Những hợp chất có cùng công thức phân tử nhưng có cấu trúc hóa học khác nhau là những chất đồng phân.
D. Những hợp chất khác nhau nhưng có cùng khối lượng phân tử là những chất đồng phân.

Câu 10. Hỗn hợp nào sau đây có % theo thể tích = % theo số mol = % theo khối lượng:
A. C2H6O, CH2O2.                                   B. CO, N2, C2H4.
C. 3 chất lỏng đồng phân.                         D. Khí NO2 tan trong C2H6O.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra - Bài tập Cấu trúc phân tử Hợp chất hữu cơ - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: