Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 11
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 4/5/2020 7:04:02 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa học lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương II. Nhóm nitơ - phốt pho
Bài 6. BT axit nitric & muối nitrat
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 11
Đánh giá bài giảng:

BÀI 6. BÀI TẬP AXIT NITRIC VÀ MUỐI NITRAT

 Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

Bài giảng gồm 12 bài tập tự luận - trắc nghiệm bao gồm các câu hỏi lí thuyết và các câu hỏi bài tập.

- Thông qua bài giảng này bạn ôn lại cách cân bằng các phản ứng hóa học để lập và viết các phương trình một cách nhanh chóng và chính xác.

- Giải các bài tập toán hóa theo phương pháp giải nhanh.
Bài tập 1

Câu 1. Hợp chất nào sau đây của nitơ không được tạo ra khi cho HNO3 tác dụng với kim loại:
A. NO.    B. NH4NO3.                    C. NO2.              D. N2O5.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Phản ứng giữa HNO3 với FeO tạo ra khí NO. Tổng số các hệ số trong phương trình của phản ứng oxy-hóa khử này bằng
A. 22.  B. 20.                           C. 16.                    D. 12.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Phản ứng giữa kim loại Mg với axit nitric đặc giả sử chỉ tạo ra N2O thì tổng số các hệ số trong phương trình phản ứng là
A.10.                  B. 18.             C. 24.              D. 20.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4. Phản ứng giữa kim lọai Cu với HNO3 loãng nóng, giả sử chỉ tạo ra NO thì tổng số các hệ số trong phương trình phản ứng là
A. 10.                 B. 18.               C. 24.             D. 20.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Câu 5. Viết phương trình hoá học của các phản ứng thực hiện sơ đồ biến hóa sau:
             


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Lập phương trình phản ứng hoá học của các phản ứng sau:
a. Fe  + HNO3(đặc nóng) → NO2 +..
b. Fe  + HNO3 loãng  → NO +…
c. Ag  + HNO3 (đặc)  →  NO2 +…
d. P + HNO3 (đặc)  →    NO2 + H3PO4  +..


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Câu 7.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 8

Câu 8. Cho 13,5 gam Al tác dụng vừa đủ với 2,2 lít dung dịch HNO3. phản ứng tạo ra muối nhôm  và hỗn hợp khí gồm NO và N2O. Tính nồng độ mol/lít của dung dịch HNO3. Biết rằng tỉ khối của hỗn hợp khí đối với H2 bằng 19,2.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 9

Câu 9. * Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam một sunphua kim loại có công thức MS (M là kim loại có hoá trị 2 và 3 trong các hợp chất) trong lượng oxy dư. Chất rắn thu được sau phản ứng được hoà tan vừa đủ trong dung dịch HNO3 37,8%, nồng độ % của muối trong dung dịch thu được là 41,7%.
a. Xác định công thức của sunphua kim loại.
b. Tính khối lượng dung dịch HNO3 đã dùng.    


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 10

Câu 10. Chất khí A có mùi khai, phản ứng với khí clo theo các cách khác nhau sau đây tùy theo điều kiện phản ứng:
a. Trong trường hợp dư khí A thì xảy ra phản ứng:
           8A  +  3Cl2    6Cchất rắn khô  +  Dchất khí
b. Trong trường hợp dư khí Clo thì xảy ra phản ứng:
            2A  + 3Cl2      D  +  6Echất khí
Chất rắn C màu trắng khi đốt nóng bị phân hủy thuận nghịch biến thành chất chất A va chất E. Khối lượng riêng của khí D là 1,25 gam/ml (đktc).
Hãy xác định các chất A, C, D, E và viết các phương trình hóa học của các phản ứng.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 11

Câu 11. Trong quá trình tổng hợp NH3 áp suất trong bình giảm 10,0% so với áp suất lúc đầu. Biết nhiệt độ của bình phản ứng không đổi trước và sau phản ứng. Hãy xác định thành phần % theo thể tích của hỗn hợp khí thu được sau phản ứng, nếu trong hỗn hợp đầu lượng nitơ và hydro được lấy đúng theo hệ số tỉ lượng.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 12

Câu 12. Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác bằng cách cho nó tác dụng với dung dịch kiềm, vì khi đó
A. thoát ra một khí màu lục nhạt.
B. thoát ra một khí không màu mùi khai và làm xanh giấy quì ướt.
C. thoát ra một khí màu nâu đỏ, làm xanh giấy quì tím ướt.
D. thoát ra chất khí không màu, không mùi.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra - Bài tập Axit Nitric và muối Nitrat - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: