Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Vật Lý Lớp 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 10/20/2019 3:46:18 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Vật lý lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CHƯƠNG 2: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm
Số phần: 2 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang vat ly 10
Đánh giá bài giảng:

TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC .

ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM.

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Công thức tổng hợp lực.

- Các trường hợp đặc biệt :

  + Hai lực cùng chiều.

  + Hai lực ngược chiều.

  + Hai lực vuông góc nhau.

- Điều kiện cân bằng của chất điểm

- Một số ví dụ và bài tập liên quan .

2. Bài tập.

- Với 7 bài tập là những dạng bài tập quan trọng sẽ có trong các đề thi và kiểm tra. Các dạng bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề : TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC . ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM.

** Qua bài học này, các bạn sẽ biết phương pháp phân tích và tổng hợp lực, dựa vào điều kiện cân bằng của một chất điểm để giải các bài tập về động lực học chất điểm. Đây là dạng toán cơ bản có trong kiểm tra học kì.


TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC
ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Tổng hợp lực :

2. Các trường hợp đặc biệt:

  a. Hai  lực cùng chiều: F = F1 + F2.

  b. Hai  lực ngược chiều : F =½F1 – F2½.

  c.Hai  lực vuông góc nhau:

  d. Hai  lực hợp nhau một góc α : .

3. Điều kiện cân bằng của chất điểm: 


Bài tập 1

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1 Có hai lực F1 =8N , F2 =6N . Tìm tổng hợp lực trong các trường hợp sau :

a. Hai lực cùng chiều

b. Hai lực ngược chiều

c. Hai lực vuông góc nhau

d. Hai lực hợp nhau 1 góc 60 độ

Bài 2 : Cho hai lực hợp nhau 1 góc 60 độ, có F1 =30N , lực tổng có độ lớn 50N. Tìm độ lớn của lực còn lại.

Bài 3 : Một vật có trọng lượng 10 N được treo vào giữa một sợi dây có hai đầu cố định phương của hai sợi dây bất kỳ tạo với nhau một góc 1200 . Tìm lực căng của hai dây OA và OB.


Bài 4: Một vật có trọng lượng P = 20 N được treo vào sợi dây AB tại điểm O. Biết OA nằm ngang hợp với OB một góc 1200. Tìm lực căng của hai dây OA và OB.


Bài 5 : Cho vật nặng khối lượng 2,5kg , treo vào tường nhờ sợi dây như hình vẽ.Biết dây treo hợp với tường 1 góc 600. Cho g = 9,8 m/s2. Bỏ qua ma sát giữa tường và vật, tìm lục căng dây treo ?Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1 : Một vật có khối lượng 1kg được giữu yên trên một mặt phẳng nghiêng bởi một sợi dây song song với mặt dốc. Biết a = 300 Cho g = 9,8 m/s2. Lực căng T của dây treo là bao nhiêu ?


 Bài 2 : Một vật có khối lượng 1 kg treo vào tại O của sợi dây AB . Biết góc ở đỉnh O là 1200, Cho g = 9,8 m/s2 . Tính lực căng dây trên OA, OB.Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


123