Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Toán Lớp 10
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/25/2020 2:06:49 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 5.000 Đồng
Chương 2. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
B3. Tích vô hướng của hai vectơ
Số phần: 8 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 10
Đánh giá bài giảng:

TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ

1. Tích vô hướng của hai vectơ

  • Định nghĩa:     

Đặc biệt:  
    

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Bài 1. (B1 – SGK HH10) Cho tam giác ABC vuông cân có AB = AC = a. Tính các tích vô hướng:


Bài 2. Cho tam giác ABC đều cạnh bằng a. Tính các tích vô hướng:


Bài 3. (B2 – SGK HH 10) Cho ba điểm O, A, B thẳng hàng và biết OA= a, OB = b. Tính tích vô hướng   trong hai trường hợp sau:

a. A và B cùng phía đối với O

b. A và B khác phía đối với O

Bài 4. Cho tam giác ABC có AB = 5, BC = 7, AC = 8.


Bài 5. Cho hình vuông ABCD cạnh a. Tính giá trị các biểu thức sau:


Bài 6. Cho hai điểm M, N nằm trên đường tròn đường kính AB = 2R. Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng AM và BN.


BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1. Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = a, BC = 2a. Tính các tích vô hướng:


Bài 2. Cho hình vuông ABCD cạnh a. Tính giá trị các biểu thức sau:


Bài 3. Cho tam giác ABC có AB = 2, BC = 4, CA = 3.


Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: