Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Anh Văn 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/30/2020 8:48:42 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Anh Văn lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
UNIT 7. THE MASS MEDIA
C. Writing & Speaking
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang anh van lop 10
Đánh giá bài giảng:
Unit 7. THE MASS MEDIA

   Giáo viên:   Thạc sĩ  Nguyễn Thị Bạch Yến.

   Giới thiệu:

   C. Writing & Speaking: Rèn luyện kĩ năng nói và viết

   _ Giúp học sinh hỏi và đáp về công dụng của phương tiện truyền thông đại chúng.

_ Giúp học sinh viết về lợi ích và tác hại của phương tiện truyền thông đại chúng đối với con người.I. SPEAKING

Task 1.Work in pairs.Which of the following are the types of the mass media? Put a tick (Ö) next to the words.

Discussion:

S1: Can you tell me which of the following are the types of the mass media?

S2: It’s easy. They are ……………………….  and………………………. .

S1: What else?

S2: I think the ………………… is also the type of the mass media. Right?

S1: That’s it. And the last one is ………………………. . Do you agree with me?

S2: Oh, yeah. You’re right.

Task 2.Work in pairs.Work out what feature(s) the types of the mass media have in common and what main feature(s) each of them has. Use the cues below.

- Provide information and entertainment orally (through mouth)

- Receive information aurally (through ears)

- Present information and entertainment visually (through eyes)

- Receive information visually (through eyes)

Discussion:

S1: Can you tell me what feature(s) the types of the mass media ………………………. ?

S2: I think ……………………….  provide us information and entertainment.

S1: That’s right. How about        ?

S2: Well, ……………………….provides information and entertainment orally, we receive information aurally.

S1: ……………… presents information and entertainment orally and visually, we get information aurally and visually.

S2: That’s right. And ……………………….  presents information and entertainment visually, we receive information visually, too.

S1: ……………………….  is the most interesting. It can present information and entertainment visually, aurally and orally.

S2: Great!

Task 3.Work in groups.Talk about different types of the mass media. Answer the following questions.

What are different types of the mass media?     

What feature(s) do they have in common?         

What are their distinctive features?                    

II. WRITING

Write about the advantages and disadvantages of television below.

Task 1.Read about the advantages and disadvantages of television below.

Task 2.Work in pairs.Discuss the advantages and disadvantages of the mass media, and write them down in the columns below.

Task 3.Write a paragraph about the advantages and disadvantages of one of the mass media discussed in Task 2.

Outline

1. Introduction:

General information related to the topic

2. Body:

Detailed information

Advantages of the mess media

Disadvantages of the mass media

3. Conclusion

Your ideas


Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: