Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Anh Văn 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/30/2020 10:09:54 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Anh Văn lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
UNIT 16. HISTORICAL PLACES
C. Writing & Speaking
Số phần: 6 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang anh van lop 10
Đánh giá bài giảng:

UNIT 16: HISTORICAL PLACES

Giáo viên: T.S Nguyễn Thị Bạch Yến

Giới thiệu:

C. Writing & Speaking: rèn luyện kỹ năng nói và viết theo chủ đề : “ HISTORICAL PLACES”

- kỹ năng nói: thảo luận về “HISTORICAL PLACES” , tham khảo bài hội thoại mẫu, bài báo cáo về các di tích,  làm việc nhóm.

- kỹ năng viết: miêu tả biểu đồ, thực hành bài tập.


SPEAKING

Task 1.A foreign visitor has taken some notes about Presidents Ho Chi Minh’s Mausoleum. Ask and answer questions with partner, using his notes.

Task 2.Work in pairs. Take turns to act as a tourist guide and give a short introduction to either of the historical places below, using the information given.

Task 3.Work in groups.Ask other members of the group questions about a historical place they have been to or know about, note down the main information, and then report to the class what you have learnt about that place.

WRITING

DESCRIBING A CHART

Task 1.The chart on the right presents some information about visitor arrivals in Vietnam from the USA, France, and Australia in 2001 and 2002. Study the chart and then answer the questions that follow.

VISITOR ARRIVALS IN VIETNAM

Questions:

According to the chart, which country had the biggest number of visitors to Vietnam in 2001?     

How many French visitors arrived in Vietnam in 2001?    

Which country had the smallest number of visitors to Vietnam in 2002?   

Is the number of Australian visitors coming to Vietnam in 2001 greater than that in 2002? 

Which country, France or Australia, had more visitors to Vietnam in 2002?          

How did the number of American visitors to Vietnam in 2002 increase in comparison with that in 2001?                

Task 2.Based on the answers to the questions above, write a description of the chart provided in Task 1.

Outline

Introduction: the chart’s topic

Body: the chart’s details

Conclusion: the chart’s meaning


Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: