Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 8/31/2014 11:15:12 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương VI. Nhóm VIA. Oxy - Lưu Huỳnh
Bài 6. Hiđro sunfua & bài tập
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 10
Đánh giá bài giảng:

HÓA HỌC LỚP 10

CHƯƠNG 6. NHÓM VIA: OXY – LƯU HUỲNH

BÀI 6
HIDRO SUNFUA & BÀI TẬP

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân
Giới thiệu:
Bài học gồm 2 phần:
A. Khí Hidro sunfua H2S:
- Tính chất lí học và trạng thái thiên nhiên của Hidrosunfua H2S: là khí không màu, độc, dễ cháy, với hàm lượng tương đối thấp cũng có thể gây nguy hại rất lớn.
- Tính chất hóa học: Hidrosunfua H2S có tính axit yếu, tính khử mạnh.
- Tính chất của muối sunfua.
B. Bài tập ứng dụng:
6 bài tập trắc nghiệm và tự luận nhằm củng cố kiến thức của bài học về khí Hidrosunfua H2S.

Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra Hiđro sunfua & bài tập - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: