Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Anh Văn 10
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/30/2020 8:54:21 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Anh Văn lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
UNIT 15. CITIES
C. Writing & Speaking
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang anh van lop 10
Đánh giá bài giảng:

UNIT 15: CITIES

Giáo viên: T.S Nguyễn Thị Bạch Yến

Giới thiệu:

C. Writing & Speaking: rèn luyện kỹ năng nói và viết theo chủ đề : “ CITIES”

- kỹ năng nói: thảo luận về “CITIES” , tham khảo bài hội thoại mẫu, làm việc nhóm.

- kỹ năng viết: miêu tả thành phố, tham khảo bài miêu tả về London, New York và trả lời câu hỏi.


SPEAKING

Task 1.Complete each question in A with a suitable word in B.

Task 2.Work in pairs.One reads the information about New York and the other about London. Then ask and answer questions about the two cities.

Task 3. Work in pairs.Make comparisons between London and New York, using the information in Task 4. Work in groups.Tell each other which of the two cities you prefer and give reasons.

WRITING

DESCRIBING A CITY

Task 1. Read the description of London. Then write the answers to the questions.

London, which is the capital city of the United Kindom, was founded by the Romans in 43 AD. It has a population of about 7 million. Situated in southern England, on the River Thames, the city covers an area of 1610 square km.

London is famous for many things. Tourists come from all over the world to visit its historic buildings, such as St. Paul’s Cathedral, and the Houses of Parliament. They also come to visit its theatres, its museums and its many shops. The most famous shop is Harrods, where you can buy almost anything.

The best thing about London is the parks. There are five of them in the city centre. They cover a large area of the city, and are ideal places for people to get away from the noisy and busy city life, and relax.

Questions:

Where is London situated?        

How big is it?   

What is its population? 

What kind of city is it?  

When and by whom was it founded?     

What is it famous for?  

What is best about the city?      

Task 2.Write a description of a city or a town in Vietnam you know well, using the questions above as suggestions.

Questions:

1. Where is this city situated?

2. How big is it?

3. What is its population?

4. What kind of city is it?

5. When and by whom was it founded?

6. What is it famous for?

7. What is best about the city?


Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.