Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Toán Lớp 10
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/25/2020 3:10:18 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 10
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 5.000 Đồng
Chương 4. Bất đẳng thức – bất phương trình
B13. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn số
Số phần: 6 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 10
Đánh giá bài giảng:

BÀI 13. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN SÔ

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1. (Bài 1 – Trang 99 – SGK – Đại số 10 – Cơ bản)

Biểu diễn hình học tập nghiệm của các bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau.
a.  –x + 2 + 2(y – 2) < 2(1 – x)

b.  3(x – 1) + 4(y – 2) < 5x – 3

Bài 2. Bài 2 – Trang 99 – SGK – Đại số 10 – Cơ bản

Biểu diễn hình học tập nghiệm của các hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau.

Bài 3. Giải BPT bậc nhất hai ẩn số sau : (x - 3) + 2(y – 2) > 2x + 5   (1)

Bài 4. Giải hệ các BPT bậc nhất hai ẩn sau :
            

Bài 5. Bác Hai Thành dự định trồng hạt tiêu và hạt điều trên diện tích 8a. Nếu trồng 1a hạt điều cần 20 công và thu hoạch được 40 triệu đồng. Nếu trồng 1a hạt tiêu cần 30 công và thu hoạch 50 triệu đồng. Bạn nên chỉ giúp Bác Hai Thành cần trồng mỗi thứ mấy a để thu hoạch tối đa.Tìm số thu hoạch tối đa đó, biết rằng dùng không quá 180 công cho việc trồng tiêu và hạt điều.

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1.

Tìm GTLN của F.

ĐS: 17( x = 2; y = 3)

Bài 2. 

Tìm GTLN của F.

ĐS: F = 16( x = 2; y = 4)

Bài 3. Giả sử (x1; y1) và (x2; y2) là hai nghiệm của BPT : 

Chứng minh rằng nếu với p > 0, q > 0, p + q = 1 thì (px1 + qx1; py1 + py2) cũng là nghiệm của BPT (1)


BÀI 13. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN SÔ

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn:

ax + by £ c   (1)

Trong đó a, b, c là những số thực đã cho.

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp những điểm có tọa độ là nghiệm của bất phương trình (1) được gọi là miền nghiệm của nó.

Trong thực tế, chọn một điểm M(xo, yo) và thử vào bất phương trình: nếu tọa độ điểm M thỏa bất phương trình => Nửa mặt phẳng chứa M là miền nghiệm.

2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:

Hệ BPT bậc nhất hai ẩn số gồm vài BPT bậc nhất hai ẩn số x và y mà ta phải tìm các nghiệm. Mỗi nghiệm chung đó ta gọi là một nghiệm của hệ BPT.

Ta có thể biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ BPT bậc nhất hai ẩn số.


Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: