Khóa học Ôn và giải đề ĐH - CĐ môn Toán

Học phí:

135.000 đồng

70.000 đồng

Giá khi mua lẻ (CHUYÊN ĐỀ TOÁN THPT) 594,000 đ

Giá trọn gói (CHUYÊN ĐỀ TOÁN THPT) 534,000 đ (Tiết kiệm 60,000 đ)

Tài liệu hỗ trợ: Bấm xem danh sách tài liệu hỗ trợ tại đây


Danh sách các bài học trong gói:

Giá trọn gói (HK1)CHUYÊN ĐỀ TOÁN THPT


Môn họcTên bài họcGiá tiền
 Trang 1/10, có 100 bài trong gói.
Môn Toán 12 - LTĐH CĐ. Khảo sát hàm số và ứng dụng đồ thị hàm số ( Bài 1: Định nghĩa đạo hàm và định lý Lagrange)6,000 đ
Môn Toán 12 - LTĐH CĐ. Khảo sát hàm số và ứng dụng đồ thị hàm số ( Bài 2: Khảo sát tính đơn điệu của hàm số)6,000 đ
Môn Toán 12 - LTĐH CĐ. Khảo sát hàm số và ứng dụng đồ thị hàm số ( Bài 3: Khảo sát cực trị của hàm số)6,000 đ
Môn Toán 12 - LTĐH CĐ. Khảo sát hàm số và ứng dụng đồ thị hàm số ( Bài 4: KS Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất)6,000 đ
Môn Toán 12 - LTĐH CĐ. Khảo sát hàm số và ứng dụng đồ thị hàm số ( Bài 5: Tính lồi lõm và điểm uốn của đường cong)6,000 đ
Môn Toán 12 - LTĐH CĐ. Khảo sát hàm số và ứng dụng đồ thị hàm số ( Bài 6: Đường tiệm cận của đường cong)6,000 đ
Môn Toán 12 - LTĐH CĐ. Khảo sát hàm số và ứng dụng đồ thị hàm số ( Bài 7: Phép biến đổi trục tọa độ và ứng dụng)6,000 đ
Môn Toán 12 - LTĐH CĐ. Khảo sát hàm số và ứng dụng đồ thị hàm số ( Bài 8: KS Hàm bậc nhất và vấn đề liên quan)6,000 đ
Môn Toán 12 - LTĐH CĐ. Khảo sát hàm số và ứng dụng đồ thị hàm số ( Bài 9: KS Hàm bậc nhất và miền định bởi 1 đường thẳng)6,000 đ
Môn Toán 12 - LTĐH CĐ. Khảo sát hàm số và ứng dụng đồ thị hàm số ( Bài 10: KS Hàm số bậc hai và vấn đề liên quan)6,000 đ