Khóa học Ôn và giải đề ĐH - CĐ môn Hóa Học

Học phí:

Giá khi mua lẻ (GIẢI ĐỀ THI MÔN HÓA ) 84,000 đ

Giá trọn gói (GIẢI ĐỀ THI MÔN HÓA ) 75,000 đ (Tiết kiệm 9,000 đ)

70.000 đồng

Giá khi mua lẻ (PHƯƠNG PHÁP GIẢI HÓA NHANH) 390,000 đ

Giá trọn gói (PHƯƠNG PHÁP GIẢI HÓA NHANH) 350,000 đ (Tiết kiệm 40,000 đ)

Tài liệu hỗ trợ: Bấm xem danh sách tài liệu hỗ trợ tại đây


Danh sách các bài học trong gói:

GIẢI ĐỀ THI MÔN HÓA


Môn họcTên bài họcGiá tiền
12
 Trang 1/2, có 14 bài trong gói.
LT Hóa Học LTĐH cấp tốc ( Đề thi số 1)6,000 đ
LT Hóa Học LTĐH cấp tốc ( Đề thi số 2)6,000 đ
LT Hóa Học LTĐH cấp tốc ( Đề thi số 3)6,000 đ
LT Hóa Học LTĐH cấp tốc ( Đề thi số 4)6,000 đ
LT Hóa Học LTĐH cấp tốc ( Đề thi số 5)6,000 đ
LT Hóa Học LTĐH cấp tốc ( Đề thi số 6)6,000 đ
LT Hóa Học LTĐH cấp tốc ( Đề thi số 7)6,000 đ
LT Hóa Học LTĐH cấp tốc ( Đề thi số 8)6,000 đ
LT Hóa Học LTĐH cấp tốc ( Đề thi số 9)6,000 đ
LT Hóa Học LTĐH cấp tốc ( Đề thi số 10)6,000 đ


PHƯƠNG PHÁP GIẢI HÓA NHANH


Môn họcTên bài họcGiá tiền
 Trang 1/7, có 65 bài trong gói.
Môn Hóa 12 - LTÐH C1: Tính chất CB HHĐN & ĐL TP không đổi ( Bài 1 : Hỗn hợp đồng nhất.)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH C1: Tính chất CB HHĐN & ĐL TP không đổi ( Bài 2. BT Trắc nghiệm HH đồng nhất)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH C1: Tính chất CB HHĐN & ĐL TP không đổi ( Bài 3. Định luật thành phần không đổi.)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH C1: Tính chất CB HHĐN & ĐL TP không đổi ( Bài 4. BT áp dụng HHDN và TP không đổi)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH C1: Tính chất CB HHĐN & ĐL TP không đổi ( Bài 5. Hiệu suất phản ứng hóa học)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH C1: Tính chất CB HHĐN & ĐL TP không đổi ( Bài 6: BT Trắc nghiệm HHDN và TP không đổi)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH C2. ĐL bảo toàn NT và khối lượng ( Bài 1. ĐL và các hệ quả 1,2,3)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH C2. ĐL bảo toàn NT và khối lượng ( Bài 2. Hệ quả 4,5 và BT áp dụng ĐLBTNT và KL)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH C2. ĐL bảo toàn NT và khối lượng ( Bài 3. Bài toán cởi áo oxy của oxit kim loại)6,000 đ
Môn Hóa 12 - LTÐH C2. ĐL bảo toàn NT và khối lượng ( Bài 4 .Bài tập Tổng kết chương 2)6,000 đ