Khóa học Ôn và giải đề ĐH - CĐ môn Anh Văn

Học phí:

Giá khi mua lẻ (ÔN TẬP VÀ GIẢI ĐỀ THI ĐH - CĐ ANH VĂN) 78,000 đ

Giá trọn gói (ÔN TẬP VÀ GIẢI ĐỀ THI ĐH - CĐ ANH VĂN) 70,000 đ (Tiết kiệm 8,000 đ)

70.000 đồng

Giá khi mua lẻ (CHUYÊN ĐÊ ANH VĂN - ÔN TẬP NGỮ PHÁP) 348,000 đ

Giá trọn gói (CHUYÊN ĐÊ ANH VĂN - ÔN TẬP NGỮ PHÁP) 250,000 đ (Tiết kiệm 98,000 đ)

Tài liệu hỗ trợ: Bấm xem danh sách tài liệu hỗ trợ tại đây


Danh sách các bài học trong gói:

ÔN TẬP VÀ GIẢI ĐỀ THI ĐH - CĐ ANH VĂN


Môn họcTên bài họcGiá tiền
12
 Trang 1/2, có 13 bài trong gói.
Luyện thi anh văn GIẢI ĐỀ THI TỐT NGHIỆP ( Giải đề thi tốt nghiệp tiếng anh năm 2012)6,000 đ
Luyện thi anh văn GIẢI ĐỀ THI TỐT NGHIỆP ( Giải đề thi tốt nghiệp tiếng anh năm 2011)6,000 đ
Luyện thi anh văn GIẢI ĐỀ THI TỐT NGHIỆP ( Giải đề thi tốt nghiệp tiếng anh năm 2010)6,000 đ
Luyện thi anh văn GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG ( Giải đề thi ĐH tiếng anh khối D năm 2012 (p1))6,000 đ
Luyện thi anh văn GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG ( Giải đề thi ĐH tiếng anh khối D năm 2012 (p2))6,000 đ
Luyện thi anh văn GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG ( Giải đề thi ĐH tiếng anh khối A1 năm 2012 (p1))6,000 đ
Luyện thi anh văn GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG ( Giải đề thi ĐH tiếng anh khối A1 năm 2012 (p2))6,000 đ
Luyện thi anh văn GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG ( Giải đề thi ĐH tiếng anh khối D năm 2011 (p1))6,000 đ
Luyện thi anh văn GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG ( Giải đề thi ĐH tiếng anh khối D năm 2011 (p2))6,000 đ
Luyện thi anh văn GIẢI ĐỀ THI ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG ( Giải đề thi ĐH tiếng anh khối D năm 2010 (p1))6,000 đ


CHUYÊN ĐÊ ANH VĂN - ÔN TẬP NGỮ PHÁP


Môn họcTên bài họcGiá tiền
 Trang 1/6, có 58 bài trong gói.
Môn Anh Văn 12 - LTĐH Chương 1. Thời gian Hiện tại ( Bài 1. Thì hiện tại đơn và Hiện tại tiếp diễn)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH Chương 1. Thời gian Hiện tại ( Bài 2. Trạng từ chỉ tần suất & Âm cuối -s trong hiện tại đơn)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH Chương 1. Thời gian Hiện tại ( Bài 3. Động từ chỉ trạng thái & Động từ chỉ hành động)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH Chương 2. Thời gian trong Quá khứ ( Bài 1. Thì quá khứ đơn)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH Chương 2. Thời gian trong Quá khứ ( Bài 2. Động từ có qui tắc)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH Chương 2. Thời gian trong Quá khứ ( Bài 3.  Các thành phần chính của động từ)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH Chương 2. Thời gian trong Quá khứ ( Bài 4.  Thì quá khứ tiếp diễn)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH Chương 2. Thời gian trong Quá khứ ( Bài 5. Mệnh đề thời gian. Thói quen trong quá khứ)6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH Chương 3. Thời gian Tương lai ( Bài 1. Cách dùng Be going to & Will )6,000 đ
Môn Anh Văn 12 - LTĐH Chương 3. Thời gian Tương lai ( Bài 2. Sự khác nhau của Be going to & Will )6,000 đ