Khóa học Vật Lý Lớp 12

Hệ thống bài giảng được xây dựng theo từng cung bậc kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của chương trình Vật lý lớp 12. Thông qua các khóa học, các bạn học sinh sẽ nắm vững được các kiến thức cơ bản về lý thuyết và bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập, ôn tập kiến thức, nâng cao kỹ năng làm bài thông qua các bài kiểm tra ở cuối mỗi chương, cũng như tạo nền tảng cho việc ôn thi Đại Học – Cao đẳng.

Nội dung các khóa học gồm:

Khóa học Vật lý lớp 12 – SGK – HKI

Nội dung khóa học gồm 28 bài giảng, được chia thành 3 chương trong chương trình HKI, giảng dạy theo sách giáo khoa Vật lý lớp 12 cơ bản.

Khóa học Vật lý lớp 12 – SGK – HKII

Nội dung khóa học gồm 31 bài giảng, được chia thành 4 chương trong chương trình HKII, giảng dạy theo sách giáo khoa Vật lý lớp 12 cơ bản.

Khóa trọn gói Vật lý lớp 12

Tổng hợp toàn bộ kiến thức Vật lý lớp 12 theo sách giáo khoa.

Giáo viên giảng dạy

-        Thầy. Dương Truyền Nhân

-       Thầy. Phạm Quốc Túy

Học phí:

Giá khi mua lẻ (MÔN LÝ LỚP 12 – SGK – HK1) 234,000 đ

Giá trọn gói (MÔN LÝ LỚP 12 – SGK – HK1) 210,000 đ (Tiết kiệm 24,000 đ)

Giá khi mua lẻ (MÔN VẬT LÝ LỚP 12 – SGK – HKII) 186,000 đ

Giá trọn gói (MÔN VẬT LÝ LỚP 12 – SGK – HKII) 165,000 đ (Tiết kiệm 21,000 đ)

Giá khi mua lẻ (TRỌN GÓI VẬT LÝ LỚP 12 – SGK) 420,000 đ

Giá trọn gói (TRỌN GÓI VẬT LÝ LỚP 12 – SGK) 336,000 đ (Tiết kiệm 84,000 đ)

Tài liệu hỗ trợ:

Ngoài ra, đi kèm theo khóa học là Tập ghi chép nội dung bài giảng Vật lý 12. Tổng hợp lại nội dung bài giảng theo cấu trúc tóm tắt lý thuyết, bài tập áp dụng, bài tập đề nghị có chừa chỗ trống. Tạo sự thuận tiện cho học viên trong việc chuẩn bị bài, rút ngắn thời gian ghi chép, cũng như tạo sự dễ dàng trong việc hệ thống hóa và ôn tập kiến thức.

Bấm xem danh sách tài liệu hỗ trợ tại đây


Danh sách các bài học trong gói:

MÔN LÝ LỚP 12 – SGK – HK1


Môn họcTên bài họcGiá tiền
 Trang 1/4, có 39 bài trong gói.
Môn Lý 12 - LTĐH CHƯƠNG I . DAO ĐỘNG CƠ HỌC ( Tìm các đại lượng đặc trưng trong dddh.)6,000 đ
Môn Lý 12 - LTĐH CHƯƠNG I . DAO ĐỘNG CƠ HỌC ( Các BT liên quan đến đường đi, vận tốc, gia tốc của vật dđđh)6,000 đ
Môn Lý 12 - LTĐH CHƯƠNG I . DAO ĐỘNG CƠ HỌC ( Viết PT dd của vật dd, của con lắc lò xo và con lắc đơn.)6,000 đ
Môn Lý 12 - LTĐH CHƯƠNG I . DAO ĐỘNG CƠ HỌC ( Các BT liên quan đến TN, ĐN và CN của con lắc lò xo.)6,000 đ
Môn Lý 12 - LTĐH CHƯƠNG I . DAO ĐỘNG CƠ HỌC ( Con lắc lò xo treo thẳng đứng và con lắc lò xo đặt trên mp nghiêng.)6,000 đ
Môn Lý 12 - LTĐH CHƯƠNG I . DAO ĐỘNG CƠ HỌC ( Tìm các đại lượng trong dđ của con lắc đơn.)6,000 đ
Môn Lý 12 - LTĐH CHƯƠNG I . DAO ĐỘNG CƠ HỌC ( Sự phụ thuộc của chu kì dao động của con lắc đơn.)6,000 đ
Môn Lý 12 - LTĐH CHƯƠNG I . DAO ĐỘNG CƠ HỌC ( Con lắc đơn chịu thêm các lực khác ngoài trọng lực.)6,000 đ
Môn Lý 12 - LTĐH CHƯƠNG I . DAO ĐỘNG CƠ HỌC ( Tổng hợp các dddh cùng phương cùng tần số.)6,000 đ
Môn Lý 12 - LTĐH CHƯƠNG I . DAO ĐỘNG CƠ HỌC ( Vấn đề 1: Đại cương về dao động điều hòa)6,000 đ

MÔN VẬT LÝ LỚP 12 – SGK – HKII


Môn họcTên bài họcGiá tiền
 Trang 1/4, có 31 bài trong gói.
Môn Lý 12 - LTĐH CHƯƠNG IV. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ ( Lý thuyết về mạch dao động LC)6,000 đ
Môn Lý 12 - LTĐH CHƯƠNG IV. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ ( Bài tập về mạch dao động LC (Phần 1))6,000 đ
Môn Lý 12 - LTĐH CHƯƠNG IV. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ ( Bài tập về mạch dao động LC (Phần 2))6,000 đ
Môn Lý 12 - LTĐH CHƯƠNG IV. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ ( Sóng điện từ & nguyên tắc thông tin liên lạc)6,000 đ
Môn Lý 12 - LTĐH CHƯƠNG IV. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ ( Bài tập về sóng điện từ & thông tin liên lạc)6,000 đ
Môn Lý 12 - LTĐH CHƯƠNG V. SÓNG ÁNH SÁNG ( Tán sắc ánh sáng)6,000 đ
Môn Lý 12 - LTĐH CHƯƠNG V. SÓNG ÁNH SÁNG ( Bài tập Tán sắc ánh sáng)6,000 đ
Môn Lý 12 - LTĐH CHƯƠNG V. SÓNG ÁNH SÁNG ( Lý thuyết về giao thoa ánh sáng)6,000 đ
Môn Lý 12 - LTĐH CHƯƠNG V. SÓNG ÁNH SÁNG ( Bài toán : xác định vị trí, thứ của các vân)6,000 đ
Môn Lý 12 - LTĐH CHƯƠNG V. SÓNG ÁNH SÁNG ( Bài toán hệ vân trong các môi trường & dịch chuyển nguồn sáng.)6,000 đ

TRỌN GÓI VẬT LÝ LỚP 12 – SGK


Môn họcTên bài họcGiá tiền
 Trang 1/7, có 70 bài trong gói.
Môn Lý 12 - LTĐH CHƯƠNG I . DAO ĐỘNG CƠ HỌC ( Tìm các đại lượng đặc trưng trong dddh.)6,000 đ
Môn Lý 12 - LTĐH CHƯƠNG I . DAO ĐỘNG CƠ HỌC ( Các BT liên quan đến đường đi, vận tốc, gia tốc của vật dđđh)6,000 đ
Môn Lý 12 - LTĐH CHƯƠNG I . DAO ĐỘNG CƠ HỌC ( Viết PT dd của vật dd, của con lắc lò xo và con lắc đơn.)6,000 đ
Môn Lý 12 - LTĐH CHƯƠNG I . DAO ĐỘNG CƠ HỌC ( Các BT liên quan đến TN, ĐN và CN của con lắc lò xo.)6,000 đ
Môn Lý 12 - LTĐH CHƯƠNG I . DAO ĐỘNG CƠ HỌC ( Con lắc lò xo treo thẳng đứng và con lắc lò xo đặt trên mp nghiêng.)6,000 đ
Môn Lý 12 - LTĐH CHƯƠNG I . DAO ĐỘNG CƠ HỌC ( Tìm các đại lượng trong dđ của con lắc đơn.)6,000 đ
Môn Lý 12 - LTĐH CHƯƠNG I . DAO ĐỘNG CƠ HỌC ( Sự phụ thuộc của chu kì dao động của con lắc đơn.)6,000 đ
Môn Lý 12 - LTĐH CHƯƠNG I . DAO ĐỘNG CƠ HỌC ( Con lắc đơn chịu thêm các lực khác ngoài trọng lực.)6,000 đ
Môn Lý 12 - LTĐH CHƯƠNG I . DAO ĐỘNG CƠ HỌC ( Tổng hợp các dddh cùng phương cùng tần số.)6,000 đ
Môn Lý 12 - LTĐH CHƯƠNG I . DAO ĐỘNG CƠ HỌC ( Vấn đề 1: Đại cương về dao động điều hòa)6,000 đ