Khóa học môn Hóa Học Lớp 11

Hệ thống bài giảng trong chương trình hóa lớp 11 được xây dựng theo từng cung bậc kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Thông qua khóa học này, các bạn học sinh sẽ nắm vững được các kiến thức cơ bản về lý thuyết và bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập, cũng như rèn luyện được các phương pháp giải nhanh các câu hỏi trắc nghiệm hóa học trong các kì kiểm tra, tốt nghiệp và đại học.

Nội dung các khóa học gồm

Khóa học Hóa lớp 11 – SGK – HKI

Nội dung khóa học gồm 26 bài giảng, được chia làm 3 chương, giảng dạy theo chương trình Hóa lớp 11 – HKI của bộ GD&ĐT.

Khóa học Hóa lớp 11 – SGK – HKII

Nội dung khóa học gồm 43 bài giảng, được chia làm 6 chương, giảng dạy theo chương trình Hóa lớp 11 – HKII của bộ GD&ĐT.

Khóa trọn gói Hóa lớp 11

Tổng hợp toàn bộ kiến thức Hóa lớp 11 theo sách giáo khoa.

Giáo viên giảng dạy

Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân (Tác giả của phương pháp giải hóa nhanh - sử dụng kiến thức Vật lý và Hóa học để giải toán hóa. Phương pháp này đã được cấp chứng nhận bản quyền của cục bản quyền tác giả Việt Nam năm 1992).

Học phí:

Giá khi mua lẻ (MÔN HÓA LỚP 11 – SGK – HK1) 234,000 đ

Giá trọn gói (MÔN HÓA LỚP 11 – SGK – HK1) 210,000 đ (Tiết kiệm 24,000 đ)

Giá khi mua lẻ (MÔN HÓA LỚP 11 – SGK – HKII) 180,000 đ

Giá trọn gói (MÔN HÓA LỚP 11 – SGK – HKII) 160,000 đ (Tiết kiệm 20,000 đ)

Giá khi mua lẻ (TRỌN GÓI MÔN HÓA 11 – SGK) 414,000 đ

Giá trọn gói (TRỌN GÓI MÔN HÓA 11 – SGK) 330,000 đ (Tiết kiệm 84,000 đ)

Tài liệu hỗ trợ:

Ngoài ra, đi kèm theo khóa học là Tập ghi chép nội dung bài giảng Hóa học 11. Tổng hợp lại nội dung bài giảng theo cấu trúc tóm tắt lý thuyết, bài tập áp dụng, bài tập đề nghị có chừa chỗ trống. Tạo sự thuận tiện cho học viên trong việc chuẩn bị bài, rút ngắn thời gian ghi chép, cũng như tạo sự dễ dàng trong việc hệ thống hóa và ôn tập kiến thức.

Bấm xem danh sách tài liệu hỗ trợ tại đây


Danh sách các bài học trong gói:

MÔN HÓA LỚP 11 – SGK – HK1


Môn họcTên bài họcGiá tiền
 Trang 1/4, có 39 bài trong gói.
Môn Hóa 11 Chương I. Sự điện li ( Bài 1. Sự điện li)6,000 đ
Môn Hóa 11 Chương I. Sự điện li ( Bài 2. BT sự điện li)6,000 đ
Môn Hóa 11 Chương I. Sự điện li ( Bài 3. Axit - bazơ & muối)6,000 đ
Môn Hóa 11 Chương I. Sự điện li ( Bài 4. BT axit - bazơ & muối)6,000 đ
Môn Hóa 11 Chương I. Sự điện li ( Bài 5. Nồng độ pH - sự điện li của nước - chất chỉ thị axit, bazơ)6,000 đ
Môn Hóa 11 Chương I. Sự điện li ( Bài 6. Bài tập về nồng độ pH)6,000 đ
Môn Hóa 11 Chương I. Sự điện li ( Bài 7. Phản ứng trao đổi ion trong dd chất điện li)6,000 đ
Môn Hóa 11 Chương I. Sự điện li ( Bài 8. BT phản ứng trao đổi ion)6,000 đ
Môn Hóa 11 Chương I. Sự điện li ( Bài 9. Bài tập tổng kết chương)6,000 đ
Môn Hóa 11 Chương II. Nhóm nitơ - phốt pho ( Bài 1. Khái quát nhóm nitơ & bt)6,000 đ

MÔN HÓA LỚP 11 – SGK – HKII


Môn họcTên bài họcGiá tiền
123
 Trang 1/3, có 30 bài trong gói.
Môn Hóa 11 Chương V. Hidrocacbon no ( Bài 1.  Ankan)6,000 đ
Môn Hóa 11 Chương V. Hidrocacbon no ( Bài 2. Bài tập Ankan)6,000 đ
Môn Hóa 11 Chương V. Hidrocacbon no ( Bài 3. XicloAnkan & Bài tập)6,000 đ
Môn Hóa 11 Chương V. Hidrocacbon no ( Bài 4. BT Tổng kết chương)6,000 đ
Môn Hóa 11 Chương VI. Hidrocacbon chưa no (Không no) ( Bài 1. Anken)6,000 đ
Môn Hóa 11 Chương VI. Hidrocacbon chưa no (Không no) ( Bài 2. Bài tập anken)6,000 đ
Môn Hóa 11 Chương VI. Hidrocacbon chưa no (Không no) ( Bài 3. Ankadien & bài tập)6,000 đ
Môn Hóa 11 Chương VI. Hidrocacbon chưa no (Không no) ( Bài 4.  Tecpen & bài tập)6,000 đ
Môn Hóa 11 Chương VI. Hidrocacbon chưa no (Không no) ( Bài 5. Ankin)6,000 đ
Môn Hóa 11 Chương VI. Hidrocacbon chưa no (Không no) ( Bài 6. BT về ankin)6,000 đ

TRỌN GÓI MÔN HÓA 11 – SGK


Môn họcTên bài họcGiá tiền
 Trang 1/7, có 69 bài trong gói.
Môn Hóa 11 Chương I. Sự điện li ( Bài 1. Sự điện li)6,000 đ
Môn Hóa 11 Chương I. Sự điện li ( Bài 2. BT sự điện li)6,000 đ
Môn Hóa 11 Chương I. Sự điện li ( Bài 3. Axit - bazơ & muối)6,000 đ
Môn Hóa 11 Chương I. Sự điện li ( Bài 4. BT axit - bazơ & muối)6,000 đ
Môn Hóa 11 Chương I. Sự điện li ( Bài 5. Nồng độ pH - sự điện li của nước - chất chỉ thị axit, bazơ)6,000 đ
Môn Hóa 11 Chương I. Sự điện li ( Bài 6. Bài tập về nồng độ pH)6,000 đ
Môn Hóa 11 Chương I. Sự điện li ( Bài 7. Phản ứng trao đổi ion trong dd chất điện li)6,000 đ
Môn Hóa 11 Chương I. Sự điện li ( Bài 8. BT phản ứng trao đổi ion)6,000 đ
Môn Hóa 11 Chương I. Sự điện li ( Bài 9. Bài tập tổng kết chương)6,000 đ
Môn Hóa 11 Chương II. Nhóm nitơ - phốt pho ( Bài 1. Khái quát nhóm nitơ & bt)6,000 đ