Khóa học môn Hóa học Lớp 10

Với học sinh lớp 10, môn Hóa là môn học tương đối khó vì kiến thức Hóa lớp 10 khá trừu tượng, khó hình dung nên đòi hỏi học sinh phải có khả năng tư duy tốt. Nắm vững kiến thức cơ bản, nền tảng về cấu tạo nguyên tử, Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học, phản ứng hóa học. Giúp các bạn học sinh học tiếp các chương trình chuyên khảo như: Halogen, oxi – lưu huỳnh, vận tốc và cân bằng phản ứng hóa học dễ dàng hơn.

Các khóa học trong chương trình lớp 10 bao gồm:

Khóa học Hóa lớp 10 – SGK – HKI

Nội dung khóa học gồm 41 bài giảng, được chia thành 4 chương trong chương trình HKI, giảng dạy theo sách giáo khoa Vật lý lớp 10 cơ bản.

Khóa học Hóa lớp 10 – SGK – HKII

Nội dung khóa học gồm 36 bài giảng, được chia thành 3 chương trong chương trình HKII, giảng dạy theo sách giáo khoa Vật lý lớp 10 cơ bản.

Khóa trọn gói Hóa lớp 10

Tổng hợp toàn bộ kiến thức Hóa lớp 10 theo sách giáo khoa.

Giáo viên giảng dạy

Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân (Tác giả của phương pháp giải hóa nhanh - sử dụng kiến thức Vật lý và Hóa học để giải toán hóa. Phương pháp này đã được cấp chứng nhận bản quyền của cục bản quyền tác giả Việt Nam năm 1992).

Học phí:

Giá khi mua lẻ (MÔN HÓA LỚP 10 – SGK – HK1) 252,000 đ

Giá trọn gói (MÔN HÓA LỚP 10 – SGK – HK1) 225,000 đ (Tiết kiệm 27,000 đ)

Giá khi mua lẻ (MÔN HÓA LỚP 10 – SGK – HKII) 138,000 đ

Giá trọn gói (MÔN HÓA LỚP 10 – SGK – HKII) 125,000 đ (Tiết kiệm 13,000 đ)

Giá khi mua lẻ (TRỌN GÓI MÔN HÓA LỚP 10) 390,000 đ

Giá trọn gói (TRỌN GÓI MÔN HÓA LỚP 10) 310,000 đ (Tiết kiệm 80,000 đ)

Tài liệu hỗ trợ:

Ngoài ra, đi kèm theo khóa học là Tập ghi chép nội dung bài giảng Hóa học 10. Tổng hợp lại nội dung bài giảng theo cấu trúc tóm tắt lý thuyết, bài tập áp dụng, bài tập đề nghị có chừa chỗ trống. Tạo sự thuận tiện cho học viên trong việc chuẩn bị bài, rút ngắn thời gian ghi chép, cũng như tạo sự dễ dàng trong việc hệ thống hóa và ôn tập kiến thức.

Bấm xem danh sách tài liệu hỗ trợ tại đây


Danh sách các bài học trong gói:

MÔN HÓA LỚP 10 – SGK – HK1


Môn họcTên bài họcGiá tiền
 Trang 1/5, có 42 bài trong gói.
Môn Hóa 10 Chương 0 . Ôn tập ( Bài 1. Các khái niệm cơ bản)6,000 đ
Môn Hóa 10 Chương 0 . Ôn tập ( Bài 2. Hỗn hợp đồng nhất.)6,000 đ
Môn Hóa 10 Chương 0 . Ôn tập ( Bài 3. BT hỗn hợp đồng nhất)6,000 đ
Môn Hóa 10 Chương 0 . Ôn tập ( Bài 4. Định luật thành phần không đổi.)6,000 đ
Môn Hóa 10 Chương 0 . Ôn tập ( Bài 5. Hiệu suất phản ứng.)6,000 đ
Môn Hóa 10 Chương 0 . Ôn tập ( Bài 6. Định luật bảo toàn nguyên tố và khối lượng.)6,000 đ
Môn Hóa 10 Chương I . Nguyên tử ( Bài 1. Thành phần nguyên tử)6,000 đ
Môn Hóa 10 Chương I . Nguyên tử ( Bài 2. Bài tập tự luận và trắc nghiệm)6,000 đ
Môn Hóa 10 Chương I . Nguyên tử ( Bài 3. Vỏ nguyên tử (PI))6,000 đ
Môn Hóa 10 Chương I . Nguyên tử ( Bài 4. Vỏ nguyên tử (PII))6,000 đ

MÔN HÓA LỚP 10 – SGK – HKII


Môn họcTên bài họcGiá tiền
123
 Trang 1/3, có 23 bài trong gói.
Môn Hóa 10 Chương V. Nhóm VIIA. Halogen ( Bài 1. Khái quát về nhóm halogen)6,000 đ
Môn Hóa 10 Chương V. Nhóm VIIA. Halogen ( Bài 2. Clo và bài tập áp dụng)6,000 đ
Môn Hóa 10 Chương V. Nhóm VIIA. Halogen ( Bài 3. Hiđro clorua - Axit clohiđric & BT)6,000 đ
Môn Hóa 10 Chương V. Nhóm VIIA. Halogen ( Bài 4. Hợp chất có oxy của clo & BT)6,000 đ
Môn Hóa 10 Chương V. Nhóm VIIA. Halogen ( Bài 5. Luyện tập về clo và hợp chất của clo)6,000 đ
Môn Hóa 10 Chương V. Nhóm VIIA. Halogen ( Bài 6. Flo và bài tập áp dụng)6,000 đ
Môn Hóa 10 Chương V. Nhóm VIIA. Halogen ( Bài 7. Brom và bài tập áp dụng)6,000 đ
Môn Hóa 10 Chương V. Nhóm VIIA. Halogen ( Bài 8. Iot và bài tập áp dụng)6,000 đ
Môn Hóa 10 Chương V. Nhóm VIIA. Halogen ( Bài 9. Luyện tập chương 5)6,000 đ
Môn Hóa 10 Chương V. Nhóm VIIA. Halogen ( Bài 10. Bài tập kiểm tra chương 5)6,000 đ

TRỌN GÓI MÔN HÓA LỚP 10


Môn họcTên bài họcGiá tiền
 Trang 1/7, có 65 bài trong gói.
Môn Hóa 10 Chương 0 . Ôn tập ( Bài 1. Các khái niệm cơ bản)6,000 đ
Môn Hóa 10 Chương 0 . Ôn tập ( Bài 2. Hỗn hợp đồng nhất.)6,000 đ
Môn Hóa 10 Chương 0 . Ôn tập ( Bài 3. BT hỗn hợp đồng nhất)6,000 đ
Môn Hóa 10 Chương 0 . Ôn tập ( Bài 4. Định luật thành phần không đổi.)6,000 đ
Môn Hóa 10 Chương 0 . Ôn tập ( Bài 5. Hiệu suất phản ứng.)6,000 đ
Môn Hóa 10 Chương 0 . Ôn tập ( Bài 6. Định luật bảo toàn nguyên tố và khối lượng.)6,000 đ
Môn Hóa 10 Chương I . Nguyên tử ( Bài 1. Thành phần nguyên tử)6,000 đ
Môn Hóa 10 Chương I . Nguyên tử ( Bài 2. Bài tập tự luận và trắc nghiệm)6,000 đ
Môn Hóa 10 Chương I . Nguyên tử ( Bài 3. Vỏ nguyên tử (PI))6,000 đ
Môn Hóa 10 Chương I . Nguyên tử ( Bài 4. Vỏ nguyên tử (PII))6,000 đ