Khóa học Giải Tích A1

Học phí:

135.000 đồng

70.000 đồng

Giá khi mua lẻ (KHÓA HỌC GIẢI TÍCH A1) 228,000 đ

Giá trọn gói (KHÓA HỌC GIẢI TÍCH A1) 210,000 đ (Tiết kiệm 18,000 đ)

Tài liệu hỗ trợ: Bấm xem danh sách tài liệu hỗ trợ tại đây


Danh sách các bài học trong gói:

Giá trọn gói (HK1)KHÓA HỌC GIẢI TÍCH A1


Môn họcTên bài họcGiá tiền
 Trang 1/4, có 39 bài trong gói.
Toán Cao Cấp Chương 0. Đại số mệnh đề ( Mệnh đề)6,000 đ
Toán Cao Cấp Chương 1. Tập hợp và ánh xạ ( Tập hợp)6,000 đ
Toán Cao Cấp Chương 1. Tập hợp và ánh xạ ( Ánh xạ)6,000 đ
Toán Cao Cấp Chương 2. Số thực, hàm số thực ( Số thực)6,000 đ
Toán Cao Cấp Chương 2. Số thực, hàm số thực ( Hàm số thực)6,000 đ
Toán Cao Cấp Chương 2. Số thực, hàm số thực ( Hàm số sơ cấp cơ bản - Hàm số lượng giác)6,000 đ
Toán Cao Cấp Chương 2. Số thực, hàm số thực ( Hàm số sơ cấp cơ bản - Hàm số lượng giác ngược)6,000 đ
Toán Cao Cấp Chương 2. Số thực, hàm số thực ( Hàm số sơ cấp cơ bản - Hàm số mũ - logarit)6,000 đ
Toán Cao Cấp Chương 3. Giới hạn và liên tục của hàm số ( Dãy số thực)6,000 đ
Toán Cao Cấp Chương 3. Giới hạn và liên tục của hàm số ( Khái niệm giới hạn và giới hạn hàm vô hạn; hữu hạn (tiết 1))6,000 đ