Khóa học Đại Số Tuyến Tính

Học phí:

135.000 đồng

70.000 đồng

Giá khi mua lẻ (KHÓA HỌC ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH) 78,000 đ

Giá trọn gói (KHÓA HỌC ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH) 70,000 đ (Tiết kiệm 8,000 đ)

Tài liệu hỗ trợ: Bấm xem danh sách tài liệu hỗ trợ tại đây


Danh sách các bài học trong gói:

Giá trọn gói (HK1)KHÓA HỌC ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH


Môn họcTên bài họcGiá tiền
12
 Trang 1/2, có 15 bài trong gói.
Toán Cao Cấp Chương 1. Không gian vecto ( Khái niệm không gian vecto, độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính)6,000 đ
Toán Cao Cấp Chương 1. Không gian vecto ( Các tính chất phụ thuộc tuyến tính, độc lập tuyến tính)6,000 đ
Toán Cao Cấp Chương 1. Không gian vecto ( Không gian con)6,000 đ
Toán Cao Cấp Chương 2. Định thức ( Hoán vị, chuyển vị, nghịch thế)6,000 đ
Toán Cao Cấp Chương 2. Định thức ( Định nghĩa định thức và các tính chất)6,000 đ
Toán Cao Cấp Chương 2. Định thức ( Khai triển định thức theo dòng hoặc cột)6,000 đ
Toán Cao Cấp Chương 2. Định thức ( Định lý Laplace)0 đ
Toán Cao Cấp Chương 3. Ma trận ( Định nghĩa ma trận)0 đ
Toán Cao Cấp Chương 3. Ma trận ( Định lý và phương pháp nhân định thức)6,000 đ
Toán Cao Cấp Chương 3. Ma trận ( Hạng ma trận)6,000 đ