Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Thư viện tài liệu
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 4/5/2020 6:32:14 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu chương trình E thư viện

Tài liệu này là những câu được trích trong các đề thi thử 2011 về phương pháp tọa độ trong không gian. Với hơn 70 bài tập bao gồm tất cả các dạng về tọa độ trong không gian như: viết phương trình đường thẳng, phương trình mặt phẳng, bài toán chứng minh, tính khoảng cách và góc,……Những kiến thức này là trọng tâm ôn thi đại học về hình học không gian và có trong các đề thi các năm.

Chi tiết
Phát Hành: 7/7/2012 4       -bởi: Phu Loc
Dung Lượng: 434kb
Cập Nhật Lúc: 7/7/2012 4:33:59 PM

Tài liệu này là những câu được trích trong các đề thi thử 2011 về phương pháp tọa độ trong không gian. Với hơn 70 bài tập bao gồm tất cả các dạng về tọa độ trong không gian như: viết phương trình đường thẳng, phương trình mặt phẳng, bài toán chứng minh, tính khoảng cách và góc,……Tài liệu này rất cần thiết cho các bạn ôn thi đại học.

Chi tiết
Phát Hành: 7/7/2012 4       -bởi: Phu Loc
Dung Lượng: 174kb
Cập Nhật Lúc: 7/7/2012 4:33:08 PM

Tài liệu này là những câu bài tập về chương I của hình học không gian lớp 12. Với 10 câu bài tập và mỗi câu đều có lời giải sẽ giúp các bạn ôn lại những kiến thức : tính thể tích khối chóp, bài toán chứng minh,…

Chi tiết
Phát Hành: 7/7/2012 4       -bởi: Phu Loc
Dung Lượng: 278kb
Cập Nhật Lúc: 7/7/2012 4:30:50 PM

Tài liệu này là những bài tập liên quan đến góc và khoảng cách. Với hơn 30 bài tập bao gồm hai dạng: bài toán liên quan đến góc và bài toán liên quan đến khoảng cách, mỗi dạng sẽ có phương pháp giải, bài tập minh họa và những bài tập áp dụng. Phần kiến thức này rất cần thiết cho các bạn ôn thi học kỳ, tốt nghiệp và đại học.

Chi tiết
Phát Hành: 7/7/2012 4       -bởi: Phu Loc
Dung Lượng: 951kb
Cập Nhật Lúc: 7/7/2012 4:29:41 PM

Tài liệu này sẽ gồm những kiến thức và bài tập về hình học không gian giải bằng phương pháp tọa độ. Với hơn 30 câu bài tập, những kiến thức lý thuyết được tóm tắt và phương pháp giải cho từng dạng, mỗi dạng có bài tập áp dụng từ cơ bản đến nâng cao, sẽ giúp các bạn rèn luyện khả năng giải bài tập hình học không gian bằng phương pháp tọa độ.

Chi tiết
Phát Hành: 7/7/2012 4       -bởi: Phu Loc
Dung Lượng: 470kb
Cập Nhật Lúc: 7/7/2012 4:27:43 PM

Phần tài liệu này bao gồm các kiến thức về” Vị trí tương đối giữa hai đưởng thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng”.Với hơn 60 bài tập được sắp xếp từ đến giản đến nâng cao, phần tài liệu này sẽ giúp các bạn rèn luyện kỹ năng giải bài tập về đưởng thẳng trong không gian. Những kiến thức này se có trong thi đại học và tốt nghiệp các năm.

Chi tiết
Phát Hành: 7/7/2012 4       -bởi: Phu Loc
Dung Lượng: 646kb
Cập Nhật Lúc: 7/28/2012 9:32:01 AM

Phần tài liệu này gồm các bài tập về hình học phẳng. Với hơn 20 bài tập về hình học phẳng bao gồm các dạng: viết phương trình đường thẳng, tọa độ đỉnh, phương trình đường tròn, tính khoảng cách,…..Các dạng bài tập này cũng sẽ có trong nội dung ôn thi đại học và cao đẳng của các năm.

Chi tiết
Phát Hành: 7/7/2012 4       -bởi: Phu Loc
Dung Lượng: 65kb
Cập Nhật Lúc: 7/7/2012 4:23:36 PM

Phần tài liệu này bao gồm các bài tập về tọa độ trong không gian. Với hơn 50 bài tập, trong đó có những câu là đề thi đại học của các năm về phương pháp tọa độ trong không gian bao gồm các kiến thức như: lập phương trình mặt phẳng, lập phương trình đường thẳng, tính góc, khoảng cách,…..Đây là những kiến thức trọng tâm trong hình học lớp 12 và có trong các đề thi tốt nghiệp, cao đẳng và đại học.

Chi tiết
Phát Hành: 7/7/2012 4       -bởi: Phu Loc
Dung Lượng: 552kb
Cập Nhật Lúc: 7/28/2012 9:31:20 AM

Phần tài liệu này là các bài tập ôn tập về hình học không gian. Với 100 bài tập tính thể tích và diện tích xung quang của khối trụ, hình chóp, hình hộp chữ nhật,….Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn luyện giải các bài tập về hình học không gian, và đây là nội dung trọng tâm có trong ôn thi tốt nghiệp, đại học và cao đẳng.

Chi tiết
Phát Hành: 7/7/2012 4       -bởi: Phu Loc
Dung Lượng: 412kb
Cập Nhật Lúc: 7/28/2012 9:28:13 AM

Phần tài liệu này, bao gồm các bài tập về hình học không gian lớp 12. Với 50 bài tập bao gồm các dạng như: tính khoảng cách từ một đường thẳng đến một mặt phẳng, thể tích khối tứ diện, diện tích khối chóp, ……Dạng toán này là trọng tâm có trong ôn thi đại học, cao đẳng và tốt nghiệp của các năm.

Chi tiết
Phát Hành: 7/3/2012 1       -bởi: Phu Loc
Dung Lượng: 252kb
Cập Nhật Lúc: 7/28/2012 9:29:28 AM

Phần tài liệu này, bao gồm các bài tập về hình học không gian lớp 12. Với 50 bài tập bao gồm các dạng như: tính khoảng cách từ một đường thẳng đến một mặt phẳng, thể tích khối tứ diện, chứng minh mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng, ……Dạng toán này là trọng tâm có trong ôn thi đại học, cao đẳng và tốt nghiệp của các năm.

Chi tiết
Phát Hành: 7/3/2012 1       -bởi: Phu Loc
Dung Lượng: 110kb
Cập Nhật Lúc: 7/28/2012 9:30:16 AM

Tài liệu này, gồm các công thức và phương pháp tính thể tích của khối đa diện. Có phần lý thuyết tóm tắt và các bài tập áp dụng về các dạng toán như: quan hệ song song, quan hệ vuông góc, tính khoảng cách, thể tích mặt nón, mặt cầu, mặt trụ, thể tích lăng trụ….Đây là những kiến thức hình học trọng tâm có trong các đề thi đại học – cao đẳng, tốt nghiệp các năm.

Chi tiết
Phát Hành: 6/30/2012       -bởi: Phu Loc
Dung Lượng: 2555kb
Cập Nhật Lúc: 6/30/2012 4:02:58 PM