Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Thư viện tài liệu
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 4/5/2020 6:54:29 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu chương trình E thư viện

Tài liệu này gồm các câu trắc nghiệm ôn tập về dao động điều hòa. Với hơn 30 bài tập về dao động điều hòa, phần tài liệu này giúp các bạn có thêm bài tập để rèn luyện kỹ năng giải các bài tập, các dạng toán về dao động điều hòa.

Chi tiết
Phát Hành: 7/4/2012 3       -bởi: Phu Loc
Dung Lượng: 155kb
Cập Nhật Lúc: 7/7/2012 3:48:23 PM

Phần tài liệu nói về các dạng toán tính chu kỳ dao động của con lắc đơn. Với hơn 20 bài tập và phần tóm tắt kiến thức cho các dạng: chu kỳ con lắc đơn thay đổi theo chiều dài, chu kỳ con lắc đơn thay đổi theo gia tốc trọng trường g, thay đổi đồng thời cả chiều dài và gia tốc trọng trường, chu kỳ con lắc đơn thay đổi khi có thêm lực lạ. Nội dung này là trọng tâm trong chương trình ôn thi đại học và tốt nghiệp.

Chi tiết
Phát Hành: 7/4/2012 3       -bởi: Phu Loc
Dung Lượng: 767kb
Cập Nhật Lúc: 7/7/2012 3:53:01 PM

Phần tài liệu này bao gồm các dạng bài tập về “Dao Động Cơ Học”. Với hơn 50 câu bài tập trắc nghiệm được khái quát thành các dạng: biểu diễn dao động điều hòa bằng véc tơ quay, xác định li độ, vân tốc, gia tốc tại một thời điểm cho trước, con lắc lò xo, cơn lắc đơn,……Đây là chương quan trọng sẽ có trong ôn thi và các đề thi đại học, cao đẳng và tốt nghiệp các năm.

Chi tiết
Phát Hành: 7/4/2012 3       -bởi: Phu Loc
Dung Lượng: 350kb
Cập Nhật Lúc: 7/7/2012 3:53:52 PM

Tài liệu này là những bài tập và lý thuyết về lực trong dao động điều hòa. Với 30 bài tập gồm những kiến thức lý thuyết và bài tập về “Lực trong dao động điều hòa” theo các dạng: con lắc lò xo theo phương ngang, con lắc lò xo theo phương thẳng đứng, mỗi dạng này đều có phương pháp giài và bài tập áp dụng. Tài liệu này rất cần thiết cho các bạn ôn luyện thi đại học, cao đẳng và tốt nghiệp.

Chi tiết
Phát Hành: 7/4/2012 1       -bởi: Phu Loc
Dung Lượng: 156kb
Cập Nhật Lúc: 7/7/2012 3:55:02 PM

Phần tài liệu này bao gồm các kiến thức về dao động tắt dần và dao động cưỡng bức. Với hơn 10 bài tập gồm những kiến thức lý thuyết về dao động tắt dần và dao động cưỡng bức. Đây là phần nội dung mở rộng và những kiến thức này sẽ có trong đề thi đại học cao đẳng của các năm.

Chi tiết
Phát Hành: 7/4/2012 1       -bởi: Phu Loc
Dung Lượng: 13kb
Cập Nhật Lúc: 7/7/2012 3:56:00 PM

Phần tài liệu này là những bài tập về tổng hợp hai dao động. Với 9 bài tập về tổng hợp hai dao động điều hòa gồm những dạng toán như: tổng hợp hai dao động cùng phương, vẽ vecto dao động,………Đây là nội dung trọng tâm trong ôn thi đại học, cao đẳng và học kì.

Chi tiết
Phát Hành: 7/4/2012 1       -bởi: Phu Loc
Dung Lượng: 45kb
Cập Nhật Lúc: 7/7/2012 3:56:53 PM

Phần tài liệu này nói về dao động điều hòa của con lắc đơn. Với hơn 20 bài tập về dao động con lắc đơn bao gồm các dạng: phương trình dao động điều hòa của con lắc đơn, chu kì của con lắc đơn, năng lượng của con lắc đơn,….Phần kiến thức về con lắc đơn là nội dung chủ yếu trong ôn tập và có trong đề thi đại học, cao đẳng và tốt nghiệp.

Chi tiết
Phát Hành: 7/4/2012 9       -bởi: Phu Loc
Dung Lượng: 23kb
Cập Nhật Lúc: 7/7/2012 3:57:46 PM

Phần tài liệu này gồm các kiến thức và bài tập về con lắc lò xo. Với hơn 30 bài tập bao gồm tự luận và trắc nghiệm về dao động điều hòa của con lắc lò xo có những dạng như: viết phương trình dao động điều hòa, năng lượng dao động điều hòa, cắt ghép lò xo,……………Bài tập về con lắc lò xo là phần trọng tâm có trong các đề thi tốt nghiệp, cao đẳng và đại học.

Chi tiết
Phát Hành: 7/4/2012 9       -bởi: Phu Loc
Dung Lượng: 54kb
Cập Nhật Lúc: 7/7/2012 3:58:39 PM

Tài liệu này nói về dao động điều hòa. Với hơn 30 bài tập gồm tự luận và trắc nghiệm về dao động điều hòa có những dạng sau: viết phương trình dao động điều hòa, năng lượng của dao động điều hòa. Dao động điều hòa là kiến thức cơ bản và là trọng tâm trong ôn thi tốt nghiệp, cao đẳng và đại học.

Chi tiết
Phát Hành: 7/4/2012 9       -bởi: Phu Loc
Dung Lượng: 55kb
Cập Nhật Lúc: 7/7/2012 3:59:17 PM

Phần tài liệu này bao gôm các kiến thức cơ bản về dao động cơ học. Với hơn 50 bài tập về dao động và phần kiến thức về dao động động điều hòa, con lắc lò xo, con lắc đơn và năng lượng của dao động điều hòa. Đây là những kiến thức trọng tâm trong ôn thi đại học, cao đẳng và tốt nghiệp môn vật lý, các kiến thức này sẽ có trong các đề thi.

Chi tiết
Phát Hành: 7/4/2012 8       -bởi: Phu Loc
Dung Lượng: 693kb
Cập Nhật Lúc: 7/7/2012 3:59:57 PM