Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chuyên Đề Toán THPT
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 1/24/2020 4:00:12 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chuyên đề Toán Trung Học Phổ Thông
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CĐ. Khảo sát hàm số và ứng dụng đồ thị hàm số
Bài 9: KS Hàm bậc nhất và miền định bởi 1 đường thẳng
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de toan
Đánh giá bài giảng:

BÀI 9
.
  HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ MIỀN ĐỊNH BỞI ĐƯỜNG THẲNG

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Xác định miền định bởi đường thẳng ax + by + c = 0

- Định lý về miền định bởi đường thẳng .

- Các trường hợp đặc biệt về miền định bởi đường thẳng:

   + Khi b = 0 thì phương trình đường thẳng có dạng gì?

   + Khi a = 0 thì phương trình đường thẳng có dạng như thế nào?

   + Khi c = 0 thì phương trình đường thẳng sẽ đi qua đâu?

   + Khi c ≠ 0 thì phương trình đường thẳng được viết như thế nào?

- Một vài ví dụ và bài toán liên quan đến miền định bởi đường thẳng.

2.   Bài tập.

- Với 6 bài tập tiêu biểu cho hàm bậc nhất và miền định bởi đường thẳng. Cụ thể sẽ được qui lại thành dạng sau :

       Vấn đề 1 : Giải bất phương trình, hệ bất phương trình bậc nhất.

** Khi nắm vững bài giảng này. Ta sẽ biết được cách giải bài toán bất phương trình và hệ bất phương trình, bằng đồ thị.     


Bài 9. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ MIỀN ĐỊNH BỞI ĐƯỜNG THẲNG

 

Miền định bởi một đường thẳng :

Từ đây về sau ta dùng phương trình: ax + by + c = 0 (với a, b không đồng thời bằng 0) để chỉ một đường thẳng (D) bất kỳ trong mặt phăng.

Định lý: Mọi đường thẳng (D): ax + by + c = 0 luôn chia mặt phẳng làm hai miền trái dấu nhau đối với biểu thức ax + by + c.
                                      

Các trường hợp đặc biệt :

a) Nếu b = 0 : phương trình  ax + by + c = 0   

-     Những điểm M nằm ở bên phải (D) có hoành độ

-     Những điểm M nằm ở bên trái (D) có hoành độ 

b) Nếu a = 0 : phương trình ax + by + c = 0  

-     Những điểm M nào nằm trên (D) có tung độ

-     Những điểm M nào nằm dưới (D) có tung độ

g) Đặc biệt nếu  Đường thẳng (D) không đi qua gốc toạ độ O. Ta có thể xem (D) chia mặt phẳng ra làm hai miền :
          -     Miền chứa gốc toạ độ O.
           -     Miền không chứa gốc toạ độ O.  

                                      Nếu c > 0 :        Miền chứa gốc O có dấu dương.

            Nếu c < 0 :        Miền chứa gốc O có dấu âm 

d) Nếu c = 0, phương trình : ax + by + c = 0     ax + by = 0.

     Đường thẳng (D) đi qua gốc toạ độ O. Để tìm dấu của mỗi miền ta chỉ cần lấy mỗi miền điểm M nào đấy thật đặc biệt. Thay toạ độ điểm của M vào biểu thức ax + by ta có dấu của miền chứa điểm M, từ đó suy ra dấu của miền còn lại.


Vấn đề 1

Bài 1. Giải các bất phương trình :

     a)     3x + 2y - 1          >      0
     b)     2x + 6y + 12    
     0
     c)     3x + 5y              
   0
Bài 2
. Giải hệ bất phương trình :

   
   
Bài 3. Tìm các điểm x, y trong mặt phẳng thoả hệ bất phương trình :
       
Bài tập đề nghị
Bài 1. Giải hệ bất phương trình:   
Bài 2. Giải hệ bất phương trình :  
Bài 3. Giải hệ bất phương trình :  
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.